👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت تمرینات ورزشی برای کسانی که پشت کامپیوتر زیاد می نشینند

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت تمرینات ورزشی برای کسانی که پشت کامپیوتر زیاد می نشینند

پاورپوینت تمرینات ورزشی برای کسانی که پشت کامپیوتر زیاد می نشینند

پاورپوینت تمرینات ورزشی برای کسانی که پشت کامپیوتر زیاد می نشینند

همراه با تصاویر نحوه انجام حرکات

.Sitting at a computer for long periods often causes neck and shoulder stiffness and occasionally lower back pain

.Do these stretches every hour or throughout the day, or whenever you feel stiff

.Photocopy this and keep it in a drawer

Also, be sure to get up and walk around the office whenever you think of it. You’ll feel better

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آشنایی با معماری مسجد رحیم خان اصفهان پاورپوینت زندگی نامه پیتر ایزنمن آفات مهم غلات و گیاهان و راههای مبارزه با‌آن گزارش کاراموزی بانك ملی ایران پاورپوینت پروژه اثر سلامت بر رشد اقتصادی ایران