👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تغذیه و ارتباط آن با ورزش

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق تغذیه و ارتباط آن با ورزش

تحقیق تغذیه و ارتباط آن با ورزش

تحقیق تغذیه و ارتباط آن با ورزش

بخشهایی از متن:

قابلیت های جسمانی در تربیت بدنی

یکی از شاخه های مهم در تربیت بدنی طریقه اندازه گیری قابلیت ها ی جسمانی می باشد که بر اساس نتایج حاصله از این اندازه گیری ها توانایی های افراد مشخص می شود . قابلیت جسمانی زیربنای هر رشته ورزشی است که تحت عنوان مواد قابل اندازه گیری مطرح می گردند که ضمن ارائه تعاریف مربوط به قابلیت های جسمانی آزمون های استانداردی برای سنجش هر یک شرح داده خواهد شد .

قدرت عضلانی :

قدرت عضلانی عبارت است از حداکثر نیرویی که یک عضله با گروهی از عضلات برای مقابله با یک مقاومت مشخص ،فقط برای یک مرتبه می تواند ایجاد کند . واحد اندازه گیری آن کیلوگرم است . قدرت عضلانی در ایجاد سلامتی عمومی و اجرای مهارت های ورزشی نقش دارد .

انواع قدرت عضلانی 

قدرت عضلانی به سه دسته تقسیم می شود:

الف –قدرت عضلانی ایستا :

عبارت است از حداکثر نیرویی که به یک جسم ثابت بتوان آورد .به عبارت دیگر مفصل تغییر شکل نمی دهد و وزنه جابجا نمی شود . بعضا"به عنوان قدرت ساکن از آن نام می برند ....

...

انعطاف پذیری :

تعریف :انعطاف پذیری عبارات است از ایجاد وسعت دامنه حرکتی بیشتر مفصل از طریق کشیدن عضلات که با سلامتی مفصل و ساختمان آن ،انعطاف پذیری و بافتهای نرم و رباطهاوزردپی ها در ارتباط است و همانند قدرت و استقامت از جمله عوامل مهم عملکردهای عضلانی محسوب می شود.وبصورت خلاصه حداکثردامنه حرکتی مفاصل حول محور خود را انعطاف پذیری و یا انعطاف بدنی گویند.

انعطاف پذیری بردونوع است :

الف- انعطاف پذیری موضعی و یاساکن –عبارتنداز توانایی کشیدن عضلات بدن در جهات مختلف در حال سکون .

ب-انعطاف پذیری پویایاحرکتی –توانایی کشش یا کشیدن عضلات بدن در دفعات زیاد و باتکرار های متعدد.

روش اندازه گیری :

آزمون هایی که برای سنجش انعطاف پذیری عضلات به کار می روند عبارتنداز :

انعطاف پذیری عضلات پشت پا – فرد روی زمین می نشیند درحالی که پاهای خود را به جلو دراز کرده کمر رابه جلو می برددراین حالت زانوها نباید خم شوند و باقراردادن یک خط کش در جلوی فرد می توان با توجه به محل قرار گرفتن نوک انگشتان رکورد وی را یادداشت نمود.

همین حرکت را درحالت ایستاده روی نیمکت و خم شدن به جلو با زانوهای صاف نیز می توان انجام داد که به دلیل وارد آوردن فشار به مهره های کمری انجام آن توصیه نمی شود.

 انعطاف پذیری دست ها:

فاصله بین دو دست وقتی که فرد در حالت نشسته دست ها را از پشت به هم نزدیک می کند ،در این حالت آرنج ها باید صاف نگه داشته شوند . فاصله بین نوک انگشتان دو دست به عنوان رکورد وی محسوب می شود .

مسافتی را که فرد بتواند به حالت درازکش دست ها را از زمین بلند کند در این حالت دست ها باید کاملا"کشیده باشند .

محدودکننده های ساختی انعطاف پذیری :

محدود کننده های ساختی انعطاف پذیری عبارتنداز :1-استخوان ،2- عضله ،3- غضروف...

..

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت معماری - پروژه روستا بنفش تپه پرسشنامه شادکامی آکسفورد دانلود مقاله آب سخت پایان نامه اكو (ECO) و تحولات آن گزارش کاراموزی شهرداری و مدیریت جامع شهری