👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه تفاوت های جنسیت در پذیرفتن پیشنهادات جنسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه تفاوت های جنسیت در پذیرفتن پیشنهادات جنسی

پایان نامه تفاوت های جنسیت در پذیرفتن پیشنهادات جنسی

پایان نامه تفاوت های جنسیت در پذیرفتن پیشنهادات جنسی 

تفاوت های جنسیت در پذیرفتن پیشنهادات جنسی

پیش زمینه كلی

نظر زیست شناسان اجتماعی

بعد فرهنگی

تفاوت های جنسیت در علاقه به آثار نوشته شده و نوارهای شهوانی

تفاوت های جنسی در پاسخدهی به فیلم های شهوانی

تفاوت های جنسیت در فعالیت جنسی

پیش زمینه این تحقیق

نتایج و بحث

در اكثر بخش های روانشناسی اجتماعی، طرح آزمایشی، الگوئی بوده است. فقط جدیداً است كه بحرانی در روانشاسی اجتماعی رخ داده است. . و روانشناسان اجتماعی كار خود را در پیش بردن یكی دیگر از یافته های آزمایشگاهی همراه با مشاهدات  طبیعت گرایی افرادی كه در واكنش های متقابل پیچیده اجتماعی شركت كرده بودند را آغاز نموده اند. تنها در زمینه رفتار جنسی انسان، اصول روانشناسی اجتماعی معكوس شده است. تاكنون، مطالعات در زمینه عشق و موضوعات جنسی ممنوع بوده است. (بارچید[1]و هاتفیلد [والستر][2] ، 1978 ). تا هم اكنون، دانشمندان تقریباً مجبور بوده اند بیشتر به مصاحبه ها و مطالعات طبیعت گرایی در زمینه این اطلاعات متكی باشند. اخیراً محققان بررسی تجارب آزمایشگاهی را آغاز كرده بودند ( بایرن و بایرن 1977).

این پژوهش آزمایشی اثبات شده است. این پژوهش دارای اثر عمیقی بر تفكر ما در مورد عطش جنسی انسان داشته است. برای مثال، در سال 1953 كینزی و دیگران آورده اند كه زنان و مردان در توانایی بالقوه اشان در پاسخ به پیشینه شهوانی بسیار متفاوت بوده اند، كه این را می توان در نوارها و فیلم ها دید. این تفاوت به قدری زیاد است كه ممكن است به عنوان متغیرهای بسیار متفاوت در نظر گرفته شود. با رسیدن سال 1978 اگر چه پژوهش آزمایشگاهی بسیار قاطعی شده بود اما بسیاری از پژوهشگران را متقاعد ساخته بود كه زنان و مردان بسیار به یكدیگر شبیه هستند، اگرچه در توانایی اشان برای برانگیخته شدن شهوانی یكسان نمی باشد. (رجوع كنید به هاید 1979 بایرن و بایرن 1977 )  تاكنون، مطالعات تجربی كمی از مردان و زنانی كه در شیوه شروع / رد آمیزش جنسی شركت كرده اند وجود دارد. بدیهی است كه در زندگی واقعی روند رابطه نزدیك، یك بالت پیچیده و دشوار است. ظاهراً تصور می شود كه مرد آغاز كننده آمیزش جنسی است. اما او چگونه می تواند بی قید و بند باشد؟ آیا می تواند كمی ساده لوح باشد؟ یا اینكه باید بطور غیر مستقیم موثر باشد ( مك كورمیك. 1979 را ملاحظه نمایید). بطور یقین. اكثر مردان به زن پیشنهادی می دهند. آنها برخی از تمایلات و علاقه های زن را جستجو می كنند. در ارتباطات زندگی واقعی مرد منتظر می ماند تا اینكه زن قبل از دعوت پذیرا باشد. چه كسی، چه كسی را دعوت می كند؟ چگونه زن می تواند راحت دعوتی را بپذیرد؟ آیا اكثر مردها با احساسات و اشتیاق زیاد، مضطرب می شوند؟ چرا چنین تحولاتی سبب می شود كه آنها « نه » بگویند؟ آیا اكثر مردها لذت برند؟ این موارد سوالاتی هستند كه تنها با آزمایش های سنجیده و حساب شده می توانند پاسخ داده شوند. به آسانی آزمایش بعدی را شروع می كنیم. سوالی روشن و قابل فهم را پرسیدیم: مردها در مقابل زن ها نسبت به پذیرفتن دعوت آمیزش جنسی چقدر پذیرا می باشند؟ اگر مرد یا زنی نسبتاً جذاب به افراد جنس مخالف نزدیك شود و با آنها قرار ملاقات بگذارد یا درخواست آمیزش جنسی كند.، مرد یا زن چگونه جواب خواهند داد؟ می توانیم دو احتمال بسیار مختلف را تصور كنیم:

1- فرضیه سنتی: مردان و زنان همانگونه كه زیست شناسان اجتماعی، نظریه پردازان احتمالی فرهنگی، و نگرشات كلیشه ای اجتماعی پیش بینی كرده اند، پاسخ خواهند داد. از یك رابطه زنان خواستار عشق هستند، مردان آمیزش جنسی می خواهند. مردها بلافاصله با آمیزش جنسی موافقت خواهند كرد، ولی زنان نه. بیشتر تحقیقاتی را كه در بخش 1 شرح دادیم از چنین فرضیه ای دفاع می كند.

2- فرضیه دو جنسیتی بودن: بهرحال، ممكن است مردان و زنانی وجود داشته باشند كه مانند نگرشات كلیشه ای اجتماعی ای كه اظهار می شوند، چندان متفاوت نباشند. بارها، محققان متوجه شده اند كه گاهی مردان و زنان در واكنش به شیوه های بسیار مختلف، انتظار آمیزش جنسی دارند، زمانیكه مردان واقعی و زنان واقعی خود را در موقعیتهای طبیعت گرایی دچار كردند، به همان شیوه واكنش نشان می دهند. ( مك كوبی[3] و جك لین،[4]

1974؛ گریفیت و هاتفیلد. 1984 ). احتمال دارد هم مردان و هم زنان بیشتر از آنچه كه كسی  انتظار داشته باشد نسبت به دعوت برای آمیزش جنسی بسیار  پذیرا باشند. (اطلاعات از افرادی چون دلامتر و مك كوركیودل، 1979 ممكن است چنین نتیجه ای را نشان دهد. )

یا اینكه، ممكن است همانگونه كه انتظار می رود، هم مرد و هم زن بسیار كم پذیرا باشند. از قدیم، از مردان انتظار می رفته كه وارد پیشنهادات جنسی شوند. فرض شد كه زنها آنها را نپذیرند. اما برخی از محققان حدس زده اند مردان و زنان هر دو ممكن است از آمیزش جنسی اتفاقی هراس داشته باشند. برای مثال، هاتفیلد ( والستر) (1973)، در مطالعه ای از واكنش های مردان نسبت به  « آسان به دست آوردن زن » كشف كردند كه، مردها برای قرار ملاقات گذاشتن با یك زن راحت و آرام بسیار نگران و معذب هستند. چنین آمیزش های جنسی را بسیار خطرناك می بینند. همچنین ممكن است زنی راحت بدست آید آما خلاص شدن از شر او دشوار باشد. ممكن است جدی شود. شاید او بسیار حشری یا بسیار با محبت شود كه سبب شود شما را در جامعه شرمنده سازد. ممكن است دوستانتان هنگامیكه شما را با هم می بینند مسخره كنند. بالاخره، آنها كاملاً خوب متوجه خواهند شد كه چرا با او قرار ملاقات گذاشته اید، و احتمال دارد شما دچار بیماری شوید ( اپیدمی های جدید تبخال و ایدز سبب نگرانی ها بویژه بیشتر در زمان كنونی و آینده خواهد شد. بایوم،[5] 1987 را ملاحظه نمایید. ) تمام این ها موارد احتیاطی بودند كه مردان نقل كردند.

برای گرفتن پاسخ سئوالمان، آزمایش های بعدی را انجام دادیم.

روش

همدستان. مطالعه 1# در سال 1978 و مطالعه 2# در 1982 انجام شد. در هر دو مطالعه 5 خانم و 4 مرد از دانشكده، از كلاس آزمایشگاهی روانشناسی اجتماعی

 بعنوان آزمایشگرها كمك كردند. همگی آنها داوطلب شدند تا موضوعات كسانی را كه تنها در 5 موقعیت متفاوت در محوطه دانشگاه بودند را پیش ببرند. همدست های آزمایش تقریباً 22 ساله و بطور مرتبی لباس معمولی پوشیدند. جذابیت از لحاظ جسمانی مرد و زن همدست ( در آزمایشها ) از كمی بدون جاذبه تا تقریباً جذاب متفاوت بود. مشخص شد كه ارزیابی ها از جذابیت  همدست ها ( در آزمایش ها ) هیچگونه تأثیری بر نتایج و نداشته و بنابراین از این متغیر بیشتر از این بحث نمی كنیم.

موضوعات در هر دو مطالعه 1#و مطالعه 2#، موارد 48 مرد و 48 زن بودند كه در محوطه دانشگاه ایالتی فلوریدا قرار گرفتند بطور تصادفی شانزده مورد در 6 موقعیت اختصاص داده شده اند، شیوه. همدست ( ‌در آزمایش ها ) در یكی از پنج گوشه چهار گوش های دانشگاه ایستاد.

و به افراد جنس مخالف كه بطور كلی یكدیگر را نمی شناختند نزدیك شد. درخواست كننده ها در هر زمانی در هر نقطه ای فقط یك تقاضا كردند. به درخواست كننده ها آموزش داده شد كه تنها به مواردی كه بقدر كافی جذاب بوده و واقعاً تمایل دارند اگر فرصتی داده شود با آنها همبستر شوند نزدیك گردند ( البته، با این فرض كه آنها در گروه های دیگر نیز مناسب بودند ). در یك درجه بندی از 1 تا 9 ( 1= خیلی غیر جذاب، 9= بسیار جذاب ) همدست های زن  مورد مرد را تخمین زدند. همدست های مرد  مورد زن را به حساب آوردند. ( این ارزیابی ها بطور چشمگیری متفاوت نبودند؛  تخمین همدست ها مشخص ساخت كه آنها فقط مواردی از زن و مرد را كه نسبتاً جذاب تا بسیار جذاب بوده اند را انتخاب كردند.

 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مبانی مهندسی اینترنت پاورپوینت تعمیر ترک های بزرگ لایه های كف با چسب اپوكسی قوی تحقیق سلولهای بنیادی بالغین (Adult Stem cell) مقاله بررسی اتیلن اكساید و موارد استفاده آن پایان نامه رابطه میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان