👈 فروشگاه فایل 👉

نحوه كار برنامه های كاربردی وب

ارتباط با ما

... دانلود ...

نحوه كار برنامه های كاربردی وب

نحوه كار برنامه های كاربردی وب

نحوه كار برنامه های كاربردی وب

نحوه كار برنامه های كاربردی وب

معماری برنامه كاربردی

حلقه درخواست- پاسخ

URL های عمل مؤلفه

پیام های حلقه درخواست- پاسخ

پردازش درخواست

بك تراك كش

ایجاد پروژه ها

انتخاب یك قالب

فایل ها و گروه های پروژه

كلاس ها

منابع سرور وب

چارچوب ها

محصول (products)

منبع برنامه در گروه Contents

مقصد ها

ساخت برنامه شما

نصب برنامه كاربردی شما

خلق مؤلفه های وب

فایل های Java

فایل های WOD و HTML

چگونگی عملكرد عناصر پویا

افزودن منطق بر متدها

چگونگی عملكرد حفظ وضعیت

 

 

ایجاد یك پروژه برنامه وب

برنامه های كاربردی وب دسترسی پویای وب پیج های مبتنی برHTML از طریق یك مرورگر وب را ایجاد می كند. از آنجا كه برنامه های كاربردیWeb Dbject شیء گرا بوده و به زبان جاوا نوشته می شود، برنامه كاربردی شماWeb page هایی را با ایجاد نمونه های شی ها به نام مؤلفه های وب به وجود می آورد.

مؤلفه وب تركیبی از زیرمجموعه هایWocomponent و قالبHTML جاوا است. مؤلفه های وب همه مؤلفه ها و عناصر استانداردHTML شامل انیمیشنFlash، فیلم های Quichtime ، برنامه هایJava script و اپلت های جاوا را در برمی گیرد. مؤلفه های وب همچنین از كاسكاد ورقه های تعاریف(CSS) پشتیبانی می كند.

با افزودن عناصر خاصWebObject با همت هایHTML - به نام عناصر پویا- به مؤلفه‌های وب خود، محتوای پویا را به وب پیج های خود اضافه كنید. برخی عناصر پویا فاقد همت های HTML بوده و صرفاً در كنترل ایجاد محتوا به كار می رود. به عنوان مثال، محتوایی كه شرطی یا تكراری است. هنگام پاسخ دهی به درخواست های مرورگر كلانیت، محتواهای پویا به HTMLایستا ترجمه و تبدیل می شود.

می توانید در ساخت مؤلفه های وب یا ازWebObject Builder یاDirect to Web استفاده كنید. WebObject Builderیك ابزار گرافیكی در خلق مؤلفه های وب بوده و عناصر پویا را به متغیرها و متدهای برنامه كاربردی شما محدود می كند. Direct to Web یك ابزار ساخت سریع نمونه بوده كه برنامه كاربردی در حال كار وب را از مدل E0 ارائه شده خلق می كند. برای تغییر محتوای مؤلفه های Direct to WebازWeb Assistant استفاده نمایید. همچنین می توانید صفحات را فریز كنید- مؤلفه های وب را خلق كرده و به پروژه خود اضافه كنید- و آنها را با استفاده ازWeb Object Builder اصلاح نمایید.

باید قبل از معمول سازی برنامه كاربردی وب خود، درك بنیادینی از معماری یك برنامه كاربردی داشته باشید. این قسمت معماری برنامه های كاربردی وب را تشریح كرده و چگونگی كار عناصر پویا را در زمینه حلقه درخواست- پاسخ برنامه كاربردی را توضیح می دهد. هنگام پردازش یك درخواست و ایجاد صفحه پاسخ، شرح خلاصه ای از ترتیب متدها استنتاج می شود. این قسمت همچنین چگونگی كاربك تراك (پیمایش معكوس)Web Object ها را توضیح می دهد.

این سند چگونگی استفاده از ابزارهای مختلف Web Object را توضیح نمی دهد. در مورد مراحل استنتاجی در خلق قالب ها و ساخت عناصر پویا، راهنمای كاربرWeb Object Boilder را مطالعه كنید. در مورد چگونگی استفاده ازWeb Objects Direct to web Guid ,Direct to web (هدایت شیء های وب به راهنمای وب) را مطالعه نمایید.

 

معماری برنامه كاربردی

نه تنها برنامه وب شما محتوای پویایی ایجاد می كند بلكه می توانید قالب ها را به كاربر ارائه داده كه محتوای مؤلف را برای آنها تأیید می كند. داده های ورودی را از كاربرانی بدست می آورید كه از قالب هایHTML، دكمه ها و دیگر عناصر پویا استفاده می‌نمایند. مرتبط سازی عناصر قالب به متغیرها و متدهای مؤلفه وب شما شبیه محدود كردن دیگر عناصر پویاست كه صرفاً محتوا را نمایش می دهد.

با قرار دادن عناصر پویا در یك عنصر استاندارد قالب مؤلفه وب خود، قالب ها را خلق كنید. مؤلفه وبHTML را ایجاد می كند كه مرورگر های وب می توانند آن را تغییر كرده و نمایش دهد. این فرآیند از ترجمه دیتای ثبتی كاربر یا انتخاب ها به متغیرهایی در برنامه شما تشكیل می شود. اگر مؤلفه های وب را برنامه نویسی می كنید، این برنامه نویسی به درك چگونگی پردازش ورودی كاربر توسط برنامه های وب كمك می كند.

برنامه هایWeb Object مبتنی بر رویداد(event driven) هستند اما به جای پاسخ دهی به رویدادهای ماوس و كیبورد به درخواست هایHTML (پروتكل انتقال ها پیرتكست) پاسخ می دهند. برنامه درخواست عملHTML را دریافت می كند، به آن پاسخ می دهد و سپس منتظر درخواست بعدی می شود. پاسخ دهی برنامه به درخواست ها ادامه می‌یابد تا اینكه درخواست ها تمام شود. حلقه اصلی به كار گیرنده این درخواست ها حلقه درخواست- پاسخ،WebObject محتوای عناصر پویا را پر می كنند. اطلاعات انتشاری برنامه های شما در دیتابیس یا دیگر وسایل ذخیره سازی دیتا مقیم شده یا می‌توان آن را هنگام دسترسی به صفحه ایجاد كرد. صفحات هم بسیار محاوره ای و فعل و انفعالی هستند- شما می توانید كاملاً روش را مشخص كنید كه كاربر از طریق آنها هدایت شده و دیتاهایی كه آنها مشاهده و اصلاح می كنند.

شكل یك وب سایت مبتنی برWeb Object را نمایش می دهد. مجدداً درخواست (در قالبURL) از مرورگر وب به وجود می آید. مرور وب كشف می كند كه درخواست باید توسط برنامه كاربردی Web Object به كار رفته و درخواست را به آداپتورHTTP بفرستد. آداپتور درخواست وارده را به شكلی پكیج می كند كه برنامه Web Object بتواند آن را درك كرده و به برنامه كاربردی فوروارد كند. براساس مؤلفه های وب تعریف شما و دیتای مربوطه از انبار دیتا، برنامه وب پیجی را ایجاد می كند كه از طریق آداپتور به سرور وب منتقل می شود. سرور وب صفحه را به مرورگر وب می فرستد كه آن را ارائه می دهد.

به این نوع از برنامه كاربردی Web ObjectبرنامهWeb گفته می شود زیرا نتیجه آن ایجاد یك سری وب پیج هایHTML پویا می باشد.

 

حلقه درخواست- پاسخ

هر عمل اتخاذ شده از سوی كاربر از طریق سرور وب و آداپتور Web Objectبا برنامه كاربردی شما ارتباط برقرار می كند. همه جزئیات مربوط به عمل كاربر- محتوای فیلدهای تكست، وضعیت چك باكس ها و دكمه های رادیویی و انتخاب در منوهای pap-up همین طور اطلاعاتی پیرامونsession و دكمه یا لینك فعال شده در درخواست HTTP رمزگذاری می شود.

درخواست با عمل آداپتور Web Objectو رفتار پیش فرض برنامه رمزگشایی می شود. این فرآیند رمزگشایی، كه در ایجاد صفحه پاسخ به حداكثر خود رسیده تا به مرورگر وب بازگشت داده شود- حلقه درخواست- پاسخ را می سازد. شكل2 ترتیب پیام های استنتاجی هنگام پردازش درخواست را نشان می دهد.

Web Objects دو مدل پردازش درخواست دارد، عمل هدایت و عمل مؤلفه.

- مدل عمل مؤلفه به شما اجازه می دهد وضعیت را در برنامه حفظ كنید؛ از این رو، به شیء های session نیاز داشته و از آن استفاده می كند. به طور پیش فرض، برنامه های وب از این مدل استفاده می كنند.

- مدل عمل مستقیم توسط برنامه هایی به كار می روند كه به مدیریت وضعیت- به عنوان مثال، موتورهای جستجو، كاتالوگ های تولید، كتابخانه های پرونده و انتشار پویا-  نیاز ندارد. برنامه های استفاده كننده این مدل به طور پیش فرض فاقد شیء هایsession هستند.

هنگام توسعه یك برنامه به یك مدل پردازش درخواست محدود نمی شوید برنامه ها مناسب ترین مدل را در پیاده سازی مشخصه های خاص به كار می گیرد. عمل های مولفه به طور كلی در برنامه های وب دارای مؤلفه های به هم پیوسته سودمند است. به هر حال، توانایی كنترل زیاد جریان برنامه را به كاربر ارائه نمی دهد. به عنوان مثال، كاربر نمی تواند مستقیماً متد تعریف شده در فایل سرس جاوای یك مؤلفه وب را اجرا كند. از طرف دیگر، عمل های هدایت (Directactim) در ارائه چنین دسترسی به كاربران بهترین است. به عنوان مثال، با به كارگیریURL مناسب كاربران می توانند شیوه های خاص یك برنامه را اجرا كنند.

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پروژه تكنولوژی بتن و اجرای سازه های فلزی و بتنی محرمیت در بناهای معماری اسلام فضاهی درونی بیرونی پروژه بررسی تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی پایان نامه مقایسه کارایی کانال¬های مستقیم و غیرمستقیم در بازاریابی بیمه با استفاده از تکنیک DEA گزارش کار آزمایش ضربه شارپی ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )