👈 فروشگاه فایل 👉

سمینار برق بررسی تست های غیرمخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت

ارتباط با ما

... دانلود ...

سمینار برق بررسی تست های غیرمخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت

سمینار برق بررسی تست های غیرمخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت

سمینار برق بررسی تست های غیرمخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید.

چکیده 

با استفاده از اصول بسیار معروف فیزیکی تعدادی سیستم بازرسی غیر چشمی ابداع شده که می تواند اطلاعاتی از کیفیت قطعات یک تجهیز فراهم آورد، درحالی که هیچگونه تغییری یا آسیبی به قطعه یا دستگاه مورد آزمایش وارد نسازند، سیستمهای آزمون غیر مخرب به اختصار N.D.T نامیده می شود. 

بکارگیری هریک از سیستمهای بازرسی متحمل هزینه است، اما اغلب استفاده موثر از تکنیکهای بازرسی مناسب موجب صرفه جوییهای مالی قابل ملاحظه ای خواهد شد. نه فقط نوع بازرسی بلکه مراحل به کارگیری آن نیز مهم است. 

در این سمینار به بررسی و تشریح انواع تستهای غیر مخرب و مزایای و محدودیتهای آنها و بکارگیری آنها در سیستم قدرت پرداخته شده است. 

مقدمه 

در ابتدای بحث به بررسی تاثیر عملکرد صحیح تجهیزات بر پایداری سیستم قدرت پرداخته شده است برای این منظور در ابتدا مساله پایداری سیستم قدرت به عنوان مقدمه ای برای این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. 

تمایل سیستم قدرت برای ایجاد نیروهای بازیابی برابر یابیشتر از نیروهای اختلال وارد شده به آن، به منظور نگهداری حالت تعادل سیستم را پایداری می گویند. اگر نیروهایی که سعی دارند ماشین ها را با یکدیگر درحالت همگام synchronous حفظ نمایند به قدر کافی بزرگ باشند تا بر نیروهای اختلال غلبه کنند، سیستم پایدار (درحالت همگام) باقی میماند. مساله پایداری به رفتار ماشین های سنکرون پس از رخداد یک اختلال مربوط می شود، به عبارت دیگر پایداری سیستم قدرت، خاصیتی از سیستم است، که به ماشین های سنکرون سیستم توانایی میدهد تا به اختلال در وضعیت کار عادی پاسخ دهند و در وضعیت جدیدی به کار عادی خود باز گردند. 

فصل اول 

ارتباط پایداری شبکه با عملکرد صحیح تجهیزات 

1-1- مقدمه: 

مسائل پایداری بسته به ماهیت و وضعیت اختلال معمولا بر دو نوع اصلی تقسیم می شود: 

* بررسی پایداری درحالت مانا Steady state stability 

* بررسی پایداری درحالت گذرا Transient stability 

پایداری مانا (ماندگار) به توانایی سیستم قدرت در بازگرداندن همگامی پس از رخداد اختلال های کوچک و کند مثل تغییرات تدریجی توان اطلاق میگردد. حالت توسعه یافته پایداری ماندگار پایداری پویا (دینامیکی) Dynamic stability نامیده می شود. پایداری پویا مربوط به اختلال های کوچک برای مدت زمان طولانی با منظور کردن وسایل کنترل خود کار می باشد. امروزه بررسی پایداری حالت گذرا، راه تحلیلی اصلی برای بررسی رفتار پویای الکترودینامیکی سیستم قدرت است. 

2-1- تجزیه و تحلیل تجهیزات در شبکه های توزیع، فوق توزیع و انتقال 

علاوه بر ژنراتورها، ترانسفور ماتورها و خطوط انتقال، وسایل دیگری نیز برای حفاظت و بهره برداری مناسب سیستم قدرت مورد نیاز هستند. برخی از وسایل حفاظتی که به طور مستقیم به مدارها متصل هستند کلید افزار Switchgear نامیده می شوند. اینها شامل ترانسفورماتورهای اندازه گیری، مدار شکنها (کلیدهای فشار قوی Circuit breaker یا دیژنکتورها) و کلیدهای قطع (سکسیونرها) فیوزها و برقگیرها Lighting arrester هستند این وسایل برای بدون برق کردن یا قطع مدارها تحت شرایط بهره برداری عادی یا در زمان وقوع خطا بکار می روند. در این قسمت توضیحاتی اجمالی در مورد تجهیزات مذکور آورده شده است. 

1-2-1- کلیدهای قدرت 

در یک پست فشار قوی کلید قدرت تقریبا یکی از اساسی ترین اجزای آن می باشد. کلید قدرت نقش اصلی در قطع و وصل کردن و وارد و خارج کردن مصرف کننده ها و خطوط انتقال در شبکه را به عهده دارند. به طور کلی مانور در شبکه جهت تغییر در سیستم توزیع و انتقال انرژی توسط کلیدهای قدرت صورت می پذیرد. در زمان ایجاد عیب یا خطایی بر روی شبکه کلیدها قسمت معیوب را به سرعت از مدار خارج نموده و بدین وسیله از آسیب رسیدن به نیروگاهها و وسایل تجهیزات پست که ایجاد انها هزینه های هنگفتی را به وجود آورده جلوگیری میگردد. به طور کلی عملکرد صحیح کلیدها بسیار اهمیت دارد. کلیدها دستور قطع یا وصل را از طریق سیستم های کنترل و یا سیستم های حفاظت (رله های حفاظتی) دریافت می نمایند. سیستم های کنترل، بیشتربرای مانور روی شبکه بکار برده می شوند. حال اینکه سیستم های حفاظتی در موقع بروز عیب یا خطا و به صورت اتوماتیک فرمان قطع کلیدها راصادر می کنند.

👇محصولات تصادفی👇

فناوری و زیرساخت دانلود پایان نامه روانشناسی درباره اختلال بیش فعالی و نقص توجه تحقیق بررسی ورزش ایروبیک پروپوزال اختلالات روانی و متغیرهای مرتبط با آن در بین مراجعین به بیمارستان تخصصی روانپزشکی پایان نامه بلوغ زودرس در بین جوانان