👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق کمبود عناصر غذائی در پسته

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق کمبود عناصر غذائی در پسته

تحقیق کمبود عناصر غذائی در پسته

کمبود عناصر غذائی در پسته

عناصر غذائی کم مصرف

استفاده از کود های ریز مغزی از طریق خاک منافع چندانی ندارد . برای رفع این مشکل در دراز مدت و جلوگیری از رسوب عناصر کم مصرف, باید ابتدا وضعیت خاک بهبود یافته و EC  و خصوصاً Ph خاک متعادل گردد . در کوتاه مدت استفاده از کودهای میکرو از طریق محلول پاشی صورت می گیرد که خیلی مفید واقع شده است.

...

نتایج و فرمول های کودی در مورد N.P.K

در خاک هایی که از نظر مواد آلی وپتاسیم غنی باشند , ازت وفسفر تآثیر معنی داری در افزایش محصول داشته و بهترین فرمول کودی300گرم ازهر یک از مواد ازت(N), فسفر(P2O5) می باشد.

اگرخاک باغ موردنظرموادآلی کم داشته باشددراین صورت نیزاثر ازت وفسفردرازدیادعملکرد معنی داربوده وازهریک ازمواد ازت, فسفربه صورت خالص برای هردرخت 600گرم توصیه می شود.

...

👇محصولات تصادفی👇

پروژه بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با خلاقیت دانش آموزان مقطع پنجم و ششم دبستان پرسشنامه قدرت ارتباطات بارتون جی ای 2006 مقاله بررسی رویكردها و مدل‌های نوین توانمندسازی كاركنان و مدیران در سازمان‌ها و رشته مدیریت گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبیاء بررسی تاثیر بازیهای رایانه ای و فضای مجازی بر روی میزان خشم و عزت نفس در نوجوانان و کودکان