👈 فروشگاه فایل 👉

مدیریت زباله های شهری

ارتباط با ما

... دانلود ...

مدیریت زباله های شهری

مدیریت

کنترل بهداشتی مواد زاید جامد شهری

مدیریت مواد زائد جامد امروزه بعنوان یكی از مهمترین دغدغه های جوامع بشری مطرح می باشد . افزایش حجم  زباله‌ها  از یك سو و تنوع و گوناگونی آنها از سوی دیگر بر پیچیدگی نحوه جمع آوری و دفع آنها می افزاید . گسترش علوم و فن آوری در زمینه های مختلف شیمی ، فیزیك ، پزشكی و ……  موجب ورود انواع زباله های  خطرناك حتی در داخل زباله های خانگی شده است . امروزه دیگر سیستم های جمع آوری و دفع سنتی زباله ها جوابگو نبوده و نمی تواند از آلودگی های زیست محیطی  ناشی از انواع زباله های  شیمایی ، میكربی ، رادیو اكتیو و …را بگیرد. تصویب قانون مدیریت پسماندها علیرغم وجود اشكالاتی در آن ، می تواند بعنوان یكی از گامهای مهم در راه ارتقاء وضعیت مدیریت مواد زائد جامد در سطح كشور باشد . بر اساس این قانون شهر داریها در محدوده شهر ها  برای اولین بار قانونا و رسما بعنوان ارگان مدیریت كننده زباله های خانگی شناخته شدند  اگر چه به نظر می رسد كه اقدامات شهر داری ها به تنهایی نمی تواند مثمر ثمر بوده و موارد زیر  در جهت بهبود وضعیت مدیریت مواد زائد جامد در شهر ها ضروری بنظر می رسد

مقدمه

در کشور ما ایران با محاسبه 800 گرم زباله سرانه ، هر روزه بالغ بر 50000 تن مواد زاید جامد تولید می شود که در مقایسه با سایر کشورهای هان یا 292 کیلوگرم زباله هر نفر در سال در حد متعادلی قرار گرفته است ، لکن ازدیاد جمعیت نو توسعه صنعت به گونه ای که در برنامه سوم جمهوری اسلامی ایران مطرح است موجبات ازدیاد مواد زاید جامد و بالطبع تغییرات فیزیكی ـ شیمیایی آن‌ها را بوجود می‌آورد به طوریكه برنامه های جمع آوری و دفع زباله موجود جوابگوی نیازهای این بخش از كار نخواهد بود. امر جمع آوری، دفع، بازیافت و اصولا مدیریت مواد زاید جامد در ایران با توجه به نوع و كیفیت زباله های ایران تفاوت فاحشی با سایر كشورهای جهان دارد، لذا بكارگیری هر گونه تكنولوژی بدون شناخت مواد و سازگاری عوامل محلی كار ارزنده ای نیست. وجود 70 درصد مواد آلی قابل کمپوست و بیش از 40 درصد رطوبت در زباله های خانگی از یک سو و تفاوت فاحش آب و هوا و شرایط زیست در مناطق مختلف کشور با سبک و فرهنگ منحصر خود از سوی دیگر خود دلیلی بر عدم استفاده بی رویه از تکنولوژی های وابسته به خارج است، تجربه سال ها رکود در عمل آوردن کمپوست و پرداخت هزینه های گزاف جمع آوری و دفع زباله که تنها برای شهرهای مختلف کشور روزانه حدود 20% بودجه شهرداری ها را تشکیل می دهد نشانگر اهمیت این مسئله در برنامه های محیط زیست کشور است

👇محصولات تصادفی👇

مبانی و پیشینه نظری جو سازمانی پرسشنامه سیاهه پرخاشگری اهواز (AAI)زاهدی فر و همکاران (1379) طرح تو جیهی تولید قند کبریتی طرح توجیهی تو لید کمپوست پایان نامه بررسی ورشكستگی و اثرات آن