👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق کشت گلخانه ای خیار و گوجه

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق کشت گلخانه ای خیار و گوجه

تحقیق کشت گلخانه ای خیار و گوجه

مقاله کشت و زراعت خیار و گوجه

فهرست مطالب

مقدمه

اهميت اقتصادی کشت گلخانه

گلخانه ها و تجهیزات آنها

محصولاتی که در گلخانه قابل کشت است.

انواع گلخانه ها

سيستمهای گرمايی

تهويه و خنک کردن گلخانه

دستورالعمل ضد عفونی

گوجه فرنگی

گياهشناسی و منشاء

ارقام گوجه فرنگی

بسترهاي كاشت

كوددهي قبل از كاشت

توليد نشاء

مديريت كاشت

روشهاي آبياري

هرس بوته گوجه فرنگي

كوددهي

آفات و بيماريها

برداشت گوجه فرنگي

خيار

مشخصات گياهشناسي

متد كاشت و انواع آن

خط كشي و فواصل كاشت

كاشت بذر

روشهاي پيشگيري جهت كاهش آفات و بيماريها

مراقبتهاي بوته در زمان 4 الي 5 برگ

تربيت بوته

هرس

برداشت

 آفات و بيماريها

منابع

....

مقدمه:

در سالهاي اخير تقاضا براي ميوه هاي خارج از فصل گلخانه اي بطور محوسي افزايش يافته است. به همين دليل توجه برخي از توليد كنندگان سبزي و صيفي به اين مسئله معطوف گشته و اقدام به توليد گلخانه اي و خارج از فصل بسياري از سبزيهاي مختلف از جمله گوجه فرنگي و خيار نموده اند.

در اواسط قرن 17 ميلادي ژاپني ها موفق شدند بعضي از سبزيهاي تابستاني را در زير كاغذهاي روشن كه به وسيله ماده اي چرب شده بود و به آن كاغذ مقدس مي گفتند پيش رس كنند.

...

تربیت بوته

با ظهور 4 برگ حقیقی گیاه ساقه باید به نخهایی که از قبل آماده شده است بسته شود وبوته ها در یک جهت به دور نخهای کنفی پیچانده شده وهر چند روز یک بار این کار تجدید  شود در غیر این صورت ساقه خم می شود وپس از مدت کوتا هی برگرداندن مجدد آن باعث خسارت به قسمتها میوه دهنده اثر این گیاه خواهد شد  در بستن بوته ها باید توجه داشت  که انتهاي نخ گره نخورد  وبه صورت آزاد باقی بماند تا رشد قطری ساقه به آسانی وسهولت انجام گیرد

 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله جرم آدم ربایی و گروگان گیری تحقیق نقش خانواده بعنوان یك نظام اجتماعی در جامعه امروزی پایان نامه بانکداری الکترونیکی در ایران مهندسی اتومبیل سازی پاورپوینت فصل ششم بررسی تجارب برنامه ریزی ساختاری-راهبردی در انگلستان