👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق بررسی اهمیت و کاربرد گیاهان قندی در زراعت

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق بررسی اهمیت و کاربرد گیاهان قندی در زراعت

تحقیق بررسی اهمیت و کاربرد گیاهان قندی در زراعت

مقاله کاربرد گیاهان قندی

رويكرد جهاني به استفاده از گياهان دارويي و تركيبهاي طبيعي در صنايع دارويي، آرايشي - بهداشتي و غذايي و بدنبال آن توجه مردم، مسئولين و صنايع داخلي به استفاده از گياهان دارويي و معطر نياز مبرم به تحقيقات پايه اي و كاربردي وسيعي را در اين زمينه نمايان مي سازد. گياهان دارويي يكي از منابع بسيار ارزشمند در گستره وسيع منابع طبيعي ايران هستند كه در صورت شناخت علمي، كشت، توسعه و بهره برداري صحيح مي توانند نقش مهمي در سلامت جامعه، اشتغالزايي و صادرات غير نفتي داشته باشند.

...

  گروه بندي گياهان زراعي براساس هدف توليد و موارد مصرف

غلات :

دانه اين گياهان غني از نشاسته و فقير از لحاظ پروتئين است. کشت اين گياهان به منظور توليد دانه صورت مي گيرد. مانند گندم، جو، ذرت – برنج يولاف، ارزن محصول اين گياهان براي انسان و حيوانات اهلي به مصرف مي رسد.  

...

نام گذاري علمي گياهان

براي آن که افراد متخصص گفته ها و نوشته هاي يکديگر را درک نمايند گياهان را به روش علمي به نام سيستم «طبقه بندي علمي» نام گذاري مي کنند. بنيان گذار اين سيستم طبقه بندي لينه در قرن هجدهم است. در اين روش گياهان را بر اساس خصوصيات تکامل و ژنتيکي به ترتيب در هفت طبقه زير قرار مي دهند.

سلسله ، بخش يا شاخه، رده يا طبقه ، راسته يا زيررده، تيره، جنس و گونه به طور کلي، گياهان به دو دسته پرسلولي و تک سلولي تقسيم مي شوند.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق آموزش ریاضی با روش و فنون جدید پاورپوینت گروه مطالعاتی مجامع بین الملل Ripe ترجمه مقاله وضعیت سیگنال دهی محصولات لوكس در بازار- نقش برجسته نام تجاری- پایان نامه هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیكی درباره ابزار سازی