👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی - حقوق جزای اختصاصی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی - حقوق جزای اختصاصی

دانلود کار تحقیقی خلاصه نویسی کتاب حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی)

فهرست مطالب :

تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور

تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام

جرم جاسوسی و جرایم وابسته به آن

مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار

ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات

جمع آوری اطلاعات

بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده

اخفای جاسوسان یا معرفی جاسوسان به کشورهای بیگانه

جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر

تحریک

تهدید به بمب گذاری وسایل نقلیه

همکاری با دول خارجی متخاصم

تشدید مجازات در جرایم علیه امنیت کشور

سایر جرایم علیه امنیت کشور :(سوء قصد توهین تخریب بتانی اشاعه اکاذیب و تظاهر )

سوء قصد

سوء قصد به جان مقامات سیاسی یا مذهبی داخلی

سوء قصد به جان مقامات سیاسی خارجی

توهین

تشدید مجازات توهین

توهین های خاص

توهین به مقدسات

توهین به رهبری قبلی و فعلی

توهین به سایر مقامات دولتی ایران

توهین به مقامات سیاسی خارجی

نمودار درختی

-----------

جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

گزیده ای از متن:

تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور

ماده 498 مجازات تشکیل دهندگان یا اداره کنندگان این گونه دسته جات را تعیین کرده و اشعار می دارد : هرکس با هر مرامی دسته ، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نمایند که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و معارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آثار معماری شیوه آذری 31 اسلاید ارزیابی زیست محیطی سدها 28 اسلاید پاورپوینت سطح بوروکراسی پایان نامه بررسی متالوگرافی(آزمایش و بررسی ساختار میكروسكوپی چدن خاكستری كم كربن) پایان نامه بررسی رابطه بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن كاركنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان