👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه حقوق و دستمزد کامل

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه حقوق و دستمزد کامل

پروژه حقوق و دستمزد کامل

پروژه حقوق و دستمزد کامل

مقدمه

با توسعه و گسترش سازمان ها وموسسات صنعتی و بازرگانی در جوامع مختلف دامنه بهره گیری از علوم مالی به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.استقرار و اموزش سیستم حقوق و دستمزد جزء فعالیتهای ضروری می باشدكه بر پایه ان نیروی انسانی در سازمان ها شكل می گیرد.

از زمانی كه فرد به اجتماعی زندگی كردن روی اورده به وسیله كار كردن هزینه زندگی خود و خانواده اش را تامین كرده از همین منظر مفاهیم كارگر و كارفرما «دریافت و پرداخت»تحقق یافته است.از طرفی بدون شك حقوق و دستمزد یكی از مهم ترین تدابیری است كه به جهت انگیزش كاركنان در سازمان به كار گرفته می شود زیرا به عنوان یك ابزار اساسی برای رفع نیاز های اولیه و ثانویه در سلسله مراتب نیاز های انسانی می باشد.بنا براین حقوق و دستمزد مهمترین مسئله است كه توجهشاغلان را در مسیر زندگی كاری به خود مشغول می دارد.امروزه مدیریت حقوق و دستمزد یكی از مسائل پیچیده و فوق العادهبا اهمیت سازمان ها می باشد و یكی از وظایف عمده مدیریت حقوق و دستمزد طراحی و اجرایی سیستم های جبران خدمت یا حقوق و مزایا است.

حقوق عبارت است از «مقرری ثابتی كه معمولا به طور ماهیانه به كارمندان پرداخت می شود. و دستمزدبه مزد ساعتی یا روزانه كارگران اطلاق می شود. از طرف دیگر عبارتند از وجه نقد یا هر گونه مزایای غیر نقدی و یا مجموع انها كه كاركنان در مقابل انجام كار از كارفر ما دریافت می دارند.

نظام پرداخت فعالیتی است كه سازمان ها از طریق ان كار افراد را ارزیابی می كنند تا پاداش های پولی و غیر پولی مستقیم و غیر مستقیم را در چهار چوب مقررات قانونی و توانایی پرداخت مزد میان انان توزیع كنند. 

اهداف كنترل های داخلی حسابداری حقوق ودستمزد به شرح زیراست :

 1- كاركنان با حقوق و دستمزد و مزایایی كه مدیریت شركت تعیین می نماید ، استخدام شده وبه فعالیت خود در شركت ادامه دهد (مدیریت شركت ممكن است همان هیئت مدیره باشد . تصمیمات مدیریت شركت ممكن است كلی و یا در موارد  خاصی برای كاركنان بخصوصی باشد .

2- كسورات از حقوق و دستمزد و مزایا بر اساس مقررات جاری مملكتی و تصویبات هیئت مدیره به طور صحیح محاسبه شده وبه اشخاص ذینفع (سازمانهای مربوطه ) پرداخت می گردد .

3-پرداخت حقوق و دستمزد ومزایا فقط به كاركنان شركت و با  نرخ های مصوبه در قبال خدمات ارائه شده ( ساعات كاركرد ، قطعات تولیدی ، كمیسیون فروش و غیره ) كه به تایید مقامات مسئول شركت رسیده ، صورت گیرد .

4- حقوق و دستمزد و مزایای ناخالص ، كسورات و حقوق و دستمزد و مزایای خالص بر اساس نرخ های مصوب یا نرخ های قانونی و با توجه به خدمتا اراده شده به نحو صحیح محاسبه شود .

5- هزینه های حقوق دستمزد و مزایا  و بدهی های مربوطه به نحو صحیح انباشته ، طبقه بندی و در حسابها در دوره مالی مربوطه خلاصه و منعكس شود .

6- سوابق و مدارك مربوط به كاركنان ، لیست های حقوق و دستمزد و سوابق مربوط به كار (كارت ساعات كاركرد و غیره ) در فواصل زمانی معقولی با یكدیگر مقایسه شود تا اشتاباهات احتمالی به موقع كشف و تصحیح گردد .

7- حقوق و دستمزد و مزایای خالص و كسورات در موعد مقرر به كاركنان  و سازمانهای مربوطه پرداخت گردد.

8- وظایف به نحوی بین كاركنان شركت تقسیم شود كه یك شخص نتواند در موقعیتی قرار داشته باشد كه بتواند در جریان عادی انجام وظائف خود اشتباهات و سو استفاده هایی را انجام داده و روی آنها سرپوش بگذارد (منظو ر كاركنانی است كه به نحوی با حقوق و دستمزد رابطه دارند .)

مسئول حقوق و دستمزد :

 كسی است كه از عهده انجام تنظیم لیست حقوق برآید همچنین بتواند فایلهای اطلاعاتی را تكمیل نموده و در تنظیم لیست های بیمه ، صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد مهارت كافی  داشته باشد .

كلیه كارگران ، كارفرمایان و نمایندگان انها ونیز كارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند.

قوانین كار مربوط به حقوق و دستمزد:

كارگاه:محلی است كه كارگر به درخواست كارفرما یا نماینده او در آنجا كار می كند از قبیل موسسات صنعتی ، كشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی و امثال آنها.

كارگر: كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی  اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به در خواست كارفرما كار می كند .كارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی كه كارگر به در خواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی كار می كند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اجبار افراد به كار معین و بهره كشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم وقبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد،زبان  و مانند اینها سبب امتیازنخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مردیكسان در حمایت قانون قرار دارند و هر كس حق دارد شغلی را كه به ان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

حق السعی:كلیه دریافت های قانونی كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد یا حقوق ،كمك عائله مندی ،هزینه های مسكن،خوار بار ،ایاب و ذهاب ،مزایای غیر نقدی،پاداش افزایش تولید،سود سالانه و نظایر انها دریافت می نمایند را حق السعی می نامند.

دستمزد مستقیم : عبارت است از هزینه كار انجام شده ای كه مستقیما به جهت ساخت محصول پرداخت تعهد می گردد .

دستمزد غیر مستقیم عبارت است از هزینه نیروی كار انجام شده ای كه مستقیما در ساخت محصوص صرف نشده ولی برای تولید محصول ضرورت دارد.

مزد: عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی ویا مجموع انها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت میشود .  

تبصره : چنانچه مزدبا ساعات ا نجام كار مرتبط باشد ، مزد ساعتی و در صورتی كه براساس میزان انجام كار و یا محصول تولید شده باشد كار مزد وچنانچه بر اساس محصول تولید شده ویا میزان نجام كار در زمان معین باشد ، كار مزد ساعتی نامیده می شود.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله راهكارهایی برای همكاری هوشمندان مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و رضایت زناشویی مقاله بررسی شفاعت در قیامت و علاج بیماریها طرح توجیهی خریداری ادوات و تجهیز ماشین آلات كشاورزی تاثیر کنترل کننده ی FACTS در ثبات سیستم انرژی یا نیروی مرتبط با تغذیه ی ژنراتورهای القایی