👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله نقش روابط عمومی در گسترش افكار عمومی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله نقش روابط عمومی در گسترش افكار عمومی

مقاله نقش روابط عمومی در گسترش افكار عمومی

مقاله نقش روابط عمومی در گسترش افكار عمومی

بخشهایی از متن:

اولین سخن

خاص‌گرایی‌های فرهنگی، قشری، قومی، جنسی در اغلب جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه از جمله جامعه ما به مثابه یك مانع اساسی در توسعه «روابط عمومی» خود نمایی می‌كند. گویا اصراری است كه نگرش عموم مردم نسبت به مسایل یك سازمان یا وزارتخانه یا شركت، متاثر از نگرش‌های سنتی یا نگرش‌های تعیین شده، توسط یك قشر یا گروه، بدون هیچ تغییری ادامه پیدا كند. غافل از این كه اگر نگرشی در تعارض با سایر نگرش‌ها قرار نگیرد، در بستر افكار عمومی جای نمی‌گیرد و اگر در بستر افكار عمومی قرار نگیرد در تعامل با جامعه واقع نخواهد شد. به عبارتی شفاف‌تر برای رسیدن به تفاهم در یك نگرش، باید در جامعه ایجاد ذهنیت كرد و این ذهنیت را در تعارض و تطابق با ذهنیت‌های متمایز هم موضوع هدایت كرد تا به عینیت تبدیل شود و چون در این حركت خود موضوع، مسیرتعالی و توسعه را می‌پیماید، دایم در معرض نو شدن و در چالش‌های علمی و منطقی زنده و پویا باقی می‌ماند.

افكار عمومی محصول جدل‌ها و گفت و شنودهای درون جامعه است. افكار عمومی نیرویی نهان و آشكار است كه محصول تعامل اجتماعی است. در هر شرایط اجتماعی چه بخواهیم و چه نخواهیم، پدیده‌هایی كه با زندگی مردم و چگونگی بودن و شدن آن‌ها ارتباط دارند، در افكار عمومی حضور دارند. در جوامع بسته و دچار انسداد، جریان افكار عمومی پنهان است. اما در جوامع توسعه یافته، آشكار است افكار عمومی با مفاهیمی مانند وفاق عمومی، آداب و رسوم، احساسات و عواطف متفاوت است. افكار عمومی قابل تغییر است. جای چون و چرا دارد و به همین علت قابل هدایت است. قابل ترمیم است و قابل تشدید است. می‌توان آن را به وجود آورد یا از ایجاد آن پیشگیری كرد. روابط عمومی موفق با توجه به افكار عمومی برنامه‌های خود را تنظیم می‌كند. مهندسی افكار عمومی سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها با حضور روابط عمومی و توسط روابط عمومی صورت می‌گیرد.

روابط عمومی است كه با «نظرسنجی» یا «افكارسنجی» جریان افكار عمومی را می‌شناسد و برای ترمیم، تغییر، تشدید یا همراهی با آن برنامه‌ریزی می‌كند. روابط عمومی است كه می‌داند نباید با افكار عمومی مقابله كند بلكه باید با آن همراه شود یا در آن تغییر به وجود آورد.

ارتباط جمعی یا عمومی

ارتباط جمعی یا عمومی تعبیر جدیدی است كه جامعه شناسان آمریكایی برای مفهوم MassMedia به كار برده‌اند. این واژه كه از ریشه لاتین media (وسایل) و اصطلاح انگلیسی Mass یا توده تشكیل شده است. از نظر لغوی به معنای ابزارهایی است كه از طریق آنها می‌توان با افرادی به طور جداگانه یا با گروه‌های خاص و همگون و جماعت كثیری از مردم به صورت یكسان دسترسی پیدا كرد. امروزه این وسایل عبارتند از: روزنامه، رادیو، تلویزیون، سینما و اعلانات. بدیهی است كه در میان ابزارهای پخش پیام روزنامه و رادیو و تلویزیون دارای نكات مشتركی است چرا كه پیام‌های آنها به صورت متناوب پخش می‌شود.

بنابراین در تعریف ارتباط جمعی می‌توان گفت:

ارتباط جمعی یا عمومی انتقال اطلاعات با وسایلی چون (روزنامه- كتاب- امواج، رادیو، تلویزیون و …) برای گروه غیر محدودی از مردم با سرعت زیاد است این نوع ارتباط هم به نوبه خود دارای ویژگی‌هایی است.

1- ناآشنا بودن و پراكنده بودن پیام‌گیران:

در این قسمت اشاره به سطح اطلاعات و آگاهیهای افراد مختلف جامعه نسبت به موضوعات مختلف دارد و همچنین پراكندگی و گسترده بودن افرادی كه در حوزه گیرنده پیام قرار دارند.

2- بازگشت پیام یا بازخورد با تاخیر

به علت گستردگی پیام در هنگام فرستادن ان و همچنین گسترده بودن مخاطبین تاثیر و بازخورد پیام با تاخیر مواجه خواهد شد.

....

افكار عمومی:

عموم (پابلیك) اسم جمع است و معنی گروهی از مردم را می‌دهد كه افراد در یك امر یا اموری اشتراك منفعت و علاقه دارند. و خود را به یكدیگر بسته می‌دانند یكی از نویسندگان عموم را اجتماع دو یا چند نفر یا عده‌ای بیشتر از مردم می‌داند كه به نحوی نشان می‌دهند درباره اموری با هم همكاری و معاضدت گروهی دارند. عموم در روابط عمومی مترادف با گروه است كه ممكن است گروه كارمندان- مشتریان- فارغ التحصیلان باشد.

افكار عمومی: عقاید فردی اعضای یك گروه است كه با هم اشتراك علاقه و منفعت دارند. عقاید عمومی مخالف با افكار خصوصی نخواهد بود بلكه نتیجه مجموع عقاید انفرادی درباره مسایل عمومی است.

و بدین ترتیب در تعریف افكار عمومی خواهیم داشت:

1- افكار عمومی در مفهوم وسیع خود تمام طرز زندگی یك ملت یعنی همان چیزی است كه علمای علوم اجتماعی آن را فرهنگ (كولتور) یك ملت می‌باشد.

2- افكار عمومی حالت احساس یا عاطفی بارز یك ملت یا عده قابل ملاحظه‌ای از افراد آن است.

3- افكار عمومی مجموع عقاید یا افكار فردی اعضای یك گروه است كه توجهشان به سوی یك موضوع و مقصد و حب و بغض مشترك معطوف شده است.

نقش روابط عمومی و تاثیر آن در منشا واكنش‌های ما:

برای تاثیر در افكار عمومی باید افكار افراد و نظرات آنها اقناع نمود. تصاویر ذهنی یا معزی افراد كه شخصیت آنها را تشكیل می‌دهد ریشه مختلف دارد ولی به طور كلی شخصیت آنها متاثر از چهار چیز است.

1- زیست شناسی یا وراثت 2- محیط اجتماعی 3- سن و جنسیت و مقام اجتماعی و طبقه و چگونگی آن 4- وضع و موقعیت.

به طور كلی طرز زندگی (كولتور) موقعیت خانوادگی- معتقدات مذهبی و مدارس و دانشگاه‌ها- موقعیت اقتصادی- موقعیت سیاسی انسان ریشه‌های رفتار و گفتار آدمی می‌باشد.

سرچشمه انگیزه‌ها: اثر تشویق و ترغیب در افراد مناسب با آمادگی انگیزش آنهاست. انگیزه گروهی: برای برقراری ارتباط با افراد وابستگی گروهی آنها را باید بشناسیم.

انواع گروه‌ها: 1- گروه آماری (سن- جنس- سطح درآمد- میزان تحصیلات- شغل- حرفه) واكنش مشابه دارند. 2- گروه عمل و اقدام (برای انجام مقصود و هدف خاصی دور هم جمع شده‌اند) نقش مهمتری در جامعه دارند. برای عضویت در هر گروه اجتماعی (عمل و اقدام) باید اعمال و افكار خود را با معیار مورد پسند گروه منطبق سازیم.

هر گروه برای افراد خود معیارها و اصولی دارد و هر یك از اعضای گروه انتظار دارد كه آن اصول و معیارها از طرف اعضای دیگر متابعت شود. برای كارشناس روابط عمومی شناخت وابستگی گروهی- عقاید گروهی- نفوذ عقاید گروهی افراد لازم است.

نتیجه‌ای كه از تحقیق درباره نقش گروه‌ها بدست آمده:

1- عقاید و افكار و رویه رفتار شخصی، به طور یقین تحت نفوذ و تاثیر گروهی است كه شخص در آن گروه عضویت دارد و یا می‌خواهد عضویت داشته باشد.

...

👇محصولات تصادفی👇

دانلود نمونه سوالات قالی بافی درجه 2اسکن برگه آزمون 97/02/21 پاورپوینت بررسی نشیمن، پذیرایی، غذاخوری در طراحی داخلی 37 اسلاید برنامه ریزی استراتژیک صنعت بیمه مطالعه موردی-شرکتهای بیمه ای تحقیق رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت مقاله بررسی رهبری