👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله قانون تشكیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله قانون تشكیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی

مقاله قانون تشكیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی

قانون تشكیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی

مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1377

ماده واحده:

به منظور جذب،آموزش و سازماندهی دانشجویان داوطلب دانشگاه‌ها،موسسات و مراكز آموزش عالی و تقویت روحیه همیاری، مسؤلیت پذیری،بسط فرهنگ و تفكر بسیجی وایجاد آمادگی دفاع همه جانبه از دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه های گوناگون فرهنگی، علمی و دفاعی بسیج دانشجویی دركلیه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی توسط نیروی مقاومت بسیج و با پشتیبانی  وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت و درمان و آموزش پزشكی،دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراكز آموزش عالی،تشكیل،تقویت وتوسعه می یابد

تبصره 1- به منظور مشاركت بیشتر دانشجویان بسیجی در امور فرهنگی دانشگاه‌ها،مسؤل بسیج دانشجویی آن دانشگاه، مؤسسه ومركز آموزش عالی، عضو شورای فرهنگی دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی خواهد بود.

تبصره 2- وزارتخانه های دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت،درمان و آموزش پزشكی مكلفند اعتبار موردنیاز اجرای این قانون رادر سال 1377 از ردیف تقویت بنیه دفاعی 3041 .ن سرانه بسیج دانشجویی واز ردیف بودجه فرهنگی و پژوهشی دانشگاه‌ها تأمین و برای سالهای بعد دستگاه‌های فوق مكلفند درحدود امكانات عمل نمایند.

تبصره 3- روز دوم آذرماه سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام(ره) مبنی بر تشكیل بسیج دانشجویی روز بسیج دانشجویی و شانزدهم دی ماه سالروز شهادت دانشجوی بسیجی« شهید سید حسن علم الهدی و همرزمان دانشجوی وی در هویزه» به عنوان روز دانشجوی بسیجی تعیین می‌گردد.

تبصره 4- آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط نیروی مقاومت بسیج با همكاری وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی، بهداشت،درمان و آموزش پزشكی تهیه و پس از تأیید ستاد كل در صورت تصویب مقام معظم رهبری لازم الاجرا خواهد بود.

آئین نامه فوق در 10 ماده و 5 تبصره به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

مقدمه:

در اجرای تبصره 4 قانون تشكیل،تقویت وتوسعه بسیج دانشجویی(مصوب جلسه مورخ 22/9/1377 مجلس شورای اسلامی ) و اختیارات تفویضی مقام معظم رهبری (نامه شماره 47355-1/م مورخ 3/2-12/1377)، آئین نامه اجرائی قانون مزبور به شرح ذیل به تصویب می رسد.

فصل اول: كلیات

ماده1- درآئین نامه عناوین زیر، جایگزین تعاریف كامل آنها می گردد:

1/1- فرهنگ وتفكر بسیجی:

مجموعه رفتار، گفتار، روش اندیشه را شامل می‌گردد كه منبعث از مبانی انقلاب اسلامی وتعالیم حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است. ایثار، شهادت، عدالت خواهی، حسن سلوك ،عشق به ولایت، حضور در صحنه ها، خیر خواهی، خلوص، تعبد ومعنویت از شاخه های این فرهنگ غنی است.

👇محصولات تصادفی👇

سمینار برق بررسی روشهای كنترل سیستمهای سوئیچ شونده مقاله حافظه و یادگیری تحقیق کامپوزیت ها و کاربرد آنها كارآفرینی شركت تهویه ساران بررسی تاثیر رضایت شغلی بر استرس شغلی در مدیران و معلمان ناحیه یک