👈 فروشگاه فایل 👉

جوشكاری الكتروفیوژن

ارتباط با ما

... دانلود ...

جوشكاری الكتروفیوژن

جوشكاری الكتروفیوژن

نكاتی مهم در مورد جوشكاری الكتروفیوژن

اصول كلی انبار‌داری، نگهداری، حمل و نقل اجناس پلی اتیلن

بازرسی و كیفیت جوشكاری

طریقة تعمیر و جمع‌آوری علمك‌های پلی اتیلن

نحوه تعمیرات شبكه‌های پلی اتیلن

اصول كلی انبار‌داری، نگهداری، حمل و نقل اجناس پلی اتیلن

مقدمه

با توجه به اینكه اجناس پلی اتیلن هم از نظر مواد اولیه و هم از نظر نحوة تولید،‌ با اجناس فلزی كاملاً متمایز می‌باشند و رعایت نكات ویژه‌ای را به خود اختصاص میدهند. لذا در موارد حساس «انبارداری،‌ نگهداری، حمل و نقل» لازم است دستورالعملهای مربوطه كاملاً مورد توجه قرار گرفته و دقیقاً مراعات گردند قابل عنایت آنكه تاهل و اغماض در این مهم یقیناً تأثیرات مخرب و نامطلوبی در كیفیت نهایی و كاربردی اقلام پلی اتیلنی داشته و بالطبع عدم رعایت موارد مربوطه حتی منجر به غیر قابل استفاده بوده اجناس می شود و همواره بایستی به این مسئله توجه شود كه بكارگیری این اجناس مشروط به اجرای دقیق تمامی دستورالعملهای «انبارداری. نگهداری، حمل و نقل» خواهد بود.

انبارداری اجناس پلی اتیلن

شرایط انبارداری اجناس پلی اتیلنی تابع نكات ویژه‌ای است كه اهم آنها بشرح ذیل است:

1- اجناس پلی اتیلن بایستی در انبارهای سرپوشیده و محصور نگهداری شوند بطوریكه در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار نگیرند.

2- لوله‌های پلی اتیلنی باید روی سطوح صاف و عاری از هر گونه اجزاء تیز، سنگ و یا برآمدگیهایی كه باعث تغییر شكل و یا صدمه به آنها شوند،‌ انبار شوند. لوله‌های پلی اتیلنی باید بگونه‌ای انبار شوند كه در معرض صدمات ناشی از فشرده شدن،‌ له شدن، شكاف برداشتن و سوراخ شدن قرار نگیرند.

3- دقت داشته باشید كه از تماس هر گونه فرآورده شیمیایی تأثیر گذار بر مواد پلی اتیلن مانند هیدوركربن‌ها و غیره باید پرهیز شود.

نكاتی مهم در مورد جوشكاری الكتروفیوژن»

متن ارائه شده ذیل در ارتباط با مبحث جوشكاری الكتروفیوژن میباشد كه با تكیه بر مشكلات حادث در كارگاههای مختلف و بحث و بررسی پیرامون آنها با كارشناسان داخلی و خارجی نوشته شده است. بنابراین اكیداً توصیه میشود نتایج و مبانی ارائه شده  به طور جدی به كار گرفته شود تا قادر باشیم حتی المقدر از هر گونه خلل و نقائص بعدی پیشگیریی كرده باشیم.

بر اساس شواهد موجود و نمونه‌های ارسالی به آزمایشگاه ری و مشكلات عنوان شده از طرف مناطق در تعداد قابل توجهی از جوشهای الكتروفیوژن مواد مذاب به صورت غیرطبیعی از نشانگرهای جوین (WELD INDICATOR) خارج شده و موجب بروز نگرانی راجع به كیفیت جوش گردیده است

خروج غیرطبیعی مواد مذاب غالباً به صور ذیل بوده است:

-         از هر دو نشانگر جوش مواد مذاب با حجم زیاد بیشتر از حالت معمول خارج شده‌اند.

-     از یكی از نشانگرهای جوش مواد مذاب با حجم زیاد و بیشتر از حالت معمول خارج شده و از نشانگر جوش دیگر مواد مذاب كمتر از حالت طبیعی خارج شده، یا اصلاً خارج نشود.

-         از هر دو نشانگر جوش در حد تقریباً طبیعی مواد مذاب خارج شده‌اند وی با هم متفاوت بوده كاملا متقارن نباشند.

بر اساس همین تحقیقات ثابت شده است دلایل اصلی و مؤثر در شكل گرفتن جوشهای سست و نادرست عبارت از موارد و عوامل ذی است:

1- آلودگی

2- تراشیدن نامناسب و ناكافی لوله

3- عدم استفاده از CLAMPS

4- نفوذ كم یا زیاد لوله در اتصال

5- عدم استفاده از تجهیزات ویژه جوش لوله‌های كلافی (COIL)

و لذا ر پایة تجارب و شواهد كلی میتوان اینگونه استنتاج نمود كه در جوشكاری الكتروفیوژن با وجودی كه دستور العمل بسیار ساده و روشن است لكن بی‌دقتی و عدم تبعیت از نكات ابتدائی و آسان جوشكاری میتواند كیفیت كلی جوش را تحت تأثیر قرار داده و آنرا ضایع نماید. از اینرو ضروری است كلیه دستورالعملها (ولو به ظاهر ساده و بی‌ اهمیت) را دقیقاً اجراء نمائیم تا به سهولت به كیفیت بالای جوشكاری الكتروفیوژن دست یابیم.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مدل هاي معادلات همزمان فصل هجدهم مبانی اقتصاد سنجی گجراتی مبانی نظری رضایت مندی مشتری و خدمات گارانتی پروژه کارآفرینی بانک های اطلاعاتی بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، سبكهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان غیرخوابگاهی ( عادی ) و دانش آموزان خوابگاهی جزوه آموزشی نرم افزار سهام همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2 7