👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله ضرورت تشكیلات اسلامی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله ضرورت تشكیلات اسلامی

دروس آمادگی ضرورت تشكیلات اسلامی

دروس آمادگی

ضرورت تشكیلات اسلامی

ضرورت تشكیلات

مقدمه انسان، موجودی است سرشار از استعدادها ونیروهای خلاق، درعین حال، وجودی انسان مجموعه ای است از تمایلات انسانی و حیوانی هر دو.

روشن است كه آن استعدادها و این تمایلات (چه انسانی و چه حیوانی) باید درجهت صحیح قرار گیرند تا انسان موجودی با رورو مثبت باشد، و اگر وسیله ای برای پرورش استعدادها و جهت دادن به تمایلات مختلف انسان وجود نداشته باشد، چه بسا این موجود كه خدا او را بهترین مخلوقات میداند در مسیری قرار گیرد كه نه تنها منطبق با مسیر صحیح انسانیت نیست، بلكه با آن درتضاد هم هست.

فلسفه ارسال رسل از سوی خدای تعالی همین است. پیامبران كارشان این است كه انسان را در مسیر حق قرار می دهند و با شكوفا كردن استعدادهای او جهت دادن به تمایلاتش به او كمك می كنند تا همه نیروها و توانش را بر اساسی صحیح و متعادل و متناسب با آفرینش و قوانین الهی بكار گیرد و موجودی باشد قائو به قسط.[1]

در ادامه راه پیامبران  كسانیكه می خواهند انسانها همواره از حداقل توان و استعداد خود حداكثر بهره برداریها را به عمل آورند و نگذارند ذره ای از این نیروها هدر بروند باید بدنبال ابزاری باشند كه قدرت شكل دادن به نیروها را داشته باشد و بتواند ازكنار هم قرار دادن قطره ها دریایی پدید آورد زیرا كنده ها اجتماعی بسازد.این بس نیست كه به استعدادهای آدمی شكوفائی و به تمایلات انسانها جهت داده شود. باید استعدادهای شكوفا شده و تمایلات جهت داده شده را شكل داد و از مجموعه متشكل این استعدادها ونیروها كه همچون قطره های پراكنده هستند و از هر كدام جدا جدا كاری ساخته نیست دریایی بوجود آورد كه دشتهای تشنه را سیرب می كند و سیلی پدیدار كرد كه خروشان میرود و همه موانع را از سر راه انسان و تكامل جامعه بشری بر می دارد.

نقش هر مسلمان آگاه و متعهدی در هر زمان و هر مكانی اینست كه در ادامه راه پیامبران رسالت آنها را به عهده بگیرد و برای هدایت انسانهای دیگر و تبدیل نیروهای پراكنده آنها به نیرویی قوی و پر توان لحظه ای باز نایستد. بدین ترتیب، هر مسلمان متعهدی باید جذب تشكیلاتی شود كه قدرت جهت دادن و سازماندهی نیروهای انسانی را دارد و می تواند به این رسالت بزرگ عمل كند. و اگر چنین تشكیلاتی وجود نداشته باشد براینگونه افراد است كه در مورد بوجود آوردن آن باشند و اگر وجود دارد ضعیف است باید با تلاش و كوشش خود آن را تقویت و نارسائیهایش را برطرف سازند. به هر حال، رسالت انسانی و الهی هر مسلمانی ایجاب میكند كه همواره با پویایی در پی تحقق این هدف باشد و روشن است كه وقتی چیزی به عنوان رسالت شناخته شد ذره ای درنگ نسبت به آن جایز نیست.

بدین ترتیب،كارهای اساسی یك تشكیلات برای پی گیری به هدف عالی پیامبران در رساندن انسان به تكامل معنوی عبارتند از :

1- بالفعل كردن نیروهای  بالقوه

2- جهت دادن به تمایلات انسانها

3- شتاب دادن به نیروهای راكد و كم و كار

4- جلوگیری ازانحراف و هدر رفتن نیروها

5- شناسائی نیروها و استعدادها

6- تبدیل نیروهای پراكنده و ایستا به نیروئی مجتمع و پویا و پرتحرك

برای اینكه روشن شود چنین بینشی بهیچوجه بریده از قانون طبیعت و آفرینش و حتی تشریع الهی نیست، لازم است ضرورت نظم و تشكیلات را در دو بخش از دو دیدگاه بررسی كنیم :

1- از دیدگاه قانون طبیعت و آفرینش      

2- از دیدگاه قرآن و سنت

الف) تشكیل از دیدگاه قانون طبیعت و آفرینش

دریك نگرش ابتدایی، آنچه را كه در درون و برون از كران تا كران گیتی مشاهده می كنیم، آنچه را كه در سلولها و اتمها و در كهكشانها و ... می بینیم نظم است و بس.

همه جا حركت است و دوام حركتها وابسته به نظم و حساب و شكلی است كه آن حركتها دارند.

به عنوان مثال باید اگر یك دانه اتم را در نظر بگیریم حركت الكترونها بدور هسته اتم دارای مداری مشخص و منظم است كه كوچكترین تخلفی از این مدار بوجود آید، سقوط الكترون هسته را به دنبال داشته و انفجار اتم حتمی است.

در نظام كهكشان ها این بحث كاملاً مصداق دارد و در رابطه با سلولها این قضیه صادق است. اگرسلولی كار خود را انجام ندهد، اگرگلبولی به وظیفه خود عمل نكند، اگر عضوی در مداری كه برایش تعیین شده حركت نكند و نظم حاكم را رعایت ننماید باعث به هم خوردن تعادل موجود گشته و انهدام را به دنبال خواهد داشت.

به خوبی روشن است كه نظم داشتن یعنی تبعیت از یك شكل خاص.

الكتروین شكلی دارد كه بر مبنای همان شكل حركت می كند، گلبولهای خود شكلی دارند كه بر مبنای همان شكل و نظم حركت می كند.

1- لقد ارسلنا رسلنا با لبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط.... (سوره حدی، آیه 25)

👇محصولات تصادفی👇

مقاله طراحی ساختمان و سایه بان در ساختمان مقاله قانون كار (قراردادهای كار در ایران) استاندارد های روانپرستاری پاورپوینت مدیریت پورتفولیوی پروژه آبستنی در فرهنگ ایران قدیم