👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی و پیشینه نظری سواد رسانه ای (فصل دوم)

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی و پیشینه نظری سواد رسانه ای (فصل دوم)

مبانی و پیشینه نظری سواد رسانه ای (فصل دوم)

مبانی و پیشینه نظری سواد رسانه ای (فصل دوم)

در 24 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docx

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

مفهوم سواد رسانه ای

از اوایل دهه 1370 و به خصوص اواخر دهه 1380 به موازات افزایش بهره گیری از دستاوردهای مدرنیته در كشورسریال های ماهواره ای از طریق قاب تلویزیون تا پاسی از شب انیس و جلیس خانواده های ایرانی شدند. تلویریون های ماهواره ای به ویژه از نوع فارسی زبان آن در چارچوب نظریه هژمونیبا ایجاد سونامی پخش سریال های عامه پسند به بازمهندسی كیان خانواده پرداخته, به تغییر سبك زندگی در مسیری مغایر با باورهای مذهبی و ملی مبادرت ورزیده اند تا آن جا كه به گواه اكثر صاحب نظران, روح غالب سپهر گفتمانی خانواده ها را بازگویی روایت های نازل سریال های سطحی تلویزیون های ماهواره ای و بازنمایی زوایای شخصیت های بی هویت آن سریال ها تشكیل می دهد. در چنین فضایی سواد رسانه ای كمك می كند تا چگونگی استفاده از رسانه ها و منابع اطلاعاتی آن ها یاد گرفته شود. این كه از بین اطلاعات ارائه شده توسط رسانه ها چه چیزهایی انتخاب و چه چیزهایی كنار گذاشته شود, به دانش رسانه ای فرد برمی گردد. به بیان دیگر سواد رسانه ای را می توان قدرت مخاطب در تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای مختلف همراه با نگاهی انتقادی به محتوای آن ها دانست.

بر اساس نظر پاتر بسیاری از افراد واژه سواد را با رسانه های چاپی مرتبط دانسته و آن را معادل توانایی خواندن قلمداد می كنند. برخی نیز در رویارویی با رسانه های دیگر هم چون فیلم و تلویزیون, این اصطلاح را به سواد دیداری بسط می دهند. نویسندگانی دیگر نیز از اصطلاحاتی نظیر سواد رایانه ای و سواد خواندن استفاده می كنند اما هیچ یك از این ها معادل سواد رسانه ای نیست بلكه صرفا اجزای سازنده آن محسوب می شوند. سواد رسانه ای شامل تمام این توانایی های ویژه و نیز چیزهایی دیگر است.

...

 

2-2-2- رویكرد های سواد رسانه ای

سواد رسانه ای مفهومی میان رشته ای است كه می توان رویكردهای آن را از منظرهایی گوناگون مورد بررسی قرار داد اما هیچ یك از این رویكردها به تنهایی كلیت مفهوم سواد رسانه ای را بیان نمی كنند لذا لازم است سواد رسانه ای را با تمام ابعاد و جنبه های مختلف آن در نظر گرفت.

 

2-2-2-1- رویكرد نشانه شناختی

این رویكرد(كه حبیبی نیا از آن با نام رویكرد زیبا شناختی یاد می كند) مطالعه زبان, قواعد و واژگان به كار رفته در فیلم یا تلویزیون را مورد توجه قرار می دهد. در این رویكرد به این موضوع پرداخته می شود كه عناصر كلیدی مانند نور, صدا و میزانسنچگونه معانی و مفاهیم خاص و مختلف را با خود همراه یا منتقل می كنند. رمزها و قواعدی كه پیام ها از طریق آن ها منتقل می شوند, شامل چه مواردی است و اجزا و عناصر اصلی داستان مانند شخصیت پردازی, نقاط كشمكش بحران, و درگیری چگونه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد(حبیبی نیا,1385,ص15).

 

2-2-2-2- رویكرد اجتماعی- فرهنگی

یكی از مهم ترین و قدیمی ترین نكاتی كه در زمینه رسانه ها و تاثیرات آن ها بیان می شود این است كه رسانه ها افراد را وادار به انجام فعلی خاص می كنند. به دیگر سخن بین آن چه دیده و شنیده می شود و آن چه اندیشیده شده و انجام می گیرد, نوعی ارتباط وجود دارد كه در این زمینه می توان به تاثیر تبلیغات بر مخاطبان اشاره كرد. ...

...

 قسمتهایی از منابع:

1- اباذری. ی, و چاوشیان. ح. از طبقه اجتماعی تا سبك زندگی رویكردهای نوین در تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی. نامه علوم اجتماعی1381. سال پنجم, شماره20: 54-72.

2- آسابرگر. آ. روش های تحلیل رسانه‌ها. ترجمة‌ پرویز اجلالی.مركز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها,تهران1379.

3- افراسیابی. م. مطالعات شبكه های اجتماعی و سبك زندگی جوانان. انتشارات سیمای شرق, تهران1392.

4- براون. ج. رویكردهای سواد رسانه ای. ترجمه پیروز ایزدی.فصل نامه رسانه1385. سال هفدهم. شماره چهار: 51-70.

5- بصیریان. ح ,و بصیریان. ر. درآمدی به سواد رسانه ای و تفكر انتقادی. فصل نامه رسانه1385. سال هفدهم, شماره چهار: 33-50.

6-باكینگهام. د. آموزش رسانه ای یادگیری سواد رسانه ای و فرهنگ معاصر. ترجمه حسین سرافراز. انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)1389.

7- پاتر. ج. نظریه سواد رسانه ای رهیافتی شناختی. ترجمه ناصر اسدی, محمد سلطانی فر, و شهناز هاشمی. انتشارات سیمای شرق, تهران1391.

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت دیدگاهها در آمایش شهری پروژه طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت بررسی هوش های چند گانه پایان نامه انسان كامل از دیدگاه مولوی و راجرز پایان نامه ترمز ABS