👈 فروشگاه فایل 👉

مشخصات ریخته گری و ذوب

ارتباط با ما

... دانلود ...

مشخصات ریخته گری و ذوب

مشخصات ریخته گری و ذوب

مشخصات ریخته گری و ذوب

فهرست

تقسیم بندی آلیاژ ها

آلیاژ سازها

كنترل تركیب

 (Hardeners)

گاز زدایی (Degassing

ـ ذوب در خلاء (فشار كم )

گاز زدایی با گاز های بی اثر

اكسیژن زدایی ،خارج كردن مواد غیر فلزی Fluxing

 

احیاء كننده ها

فلاكس های گازی

آلومینیم ، مس

تولید آلیاژ

سالن ویبراسیون

كوره aging

قسمت contro

قسمت سختی سنجی

مرحله شستشو

مشخصات ریخته گری و ذوب

آلومینیم و آلیاژ های آن به دلیل نقطه ذوب كم و برخورداری از سیالیت بالنسبه خوب و همچنین گسترش خواص مكانیكی و فیزیكی در اثر آلیاژ سازی و قبول پدیده های عملیات حرارتی و عملیات مكانیكی ، در صنایع امروز از اهمیت زیادی برخور دارند و روز به روز موارد مصرف این آلیاژ ها توسعه می یابد . عناصر مختلف مانند سیلیسیم ، منیزیم و مس در خواص ریخته گری و مكانیكی این عنصر شدیداً تأثیر می گذارند و یك رشته آلیاژ های صنعتی پدید می آورند كه از مقاوت مكانیكی ، مقاوت به خورندگی و قابلیت ماشین كاری بسیار مطلوب برخوردارند . قابلیت جذب گاز و فعل و انفعالات شیمیایی در حالت مذاب از اهم مطالبی است كه در ذوب و ریخته گری آلومینیم مورد بحث قرار می گیرد .

 تقسیم بندی آلیاژ ها

آلیاژ های آلومینیم در اولین مرحله به دو دسته تقسیم می گردند :

الف ) آلیاژ های نوردی (Wrought Alloys) كه قابلیت پزیرش انواع و اقسام كارهای مكانیكی ( نورد ، اكستروژن و فلز گری ) را دارند .

ب ) آلیاژ های ریختگی (Casting   Alloys) كه در شكل ریزی و ریخته گری های آلومینیم با گسترش بسیار مورد استفاده اند . آلیاژ های نوردی كه در مباحث شكل دادن فلزات مورد مطالعه قرار می گیرند از طریق یكی از روش های شمش ریزی (مداوم ، نیمه مداوم ، منفرد ) تهیه  می گردند و پس از قبول عملیات حرارتی لازم ، تحت تاثیر یكی از زوش های عملیات مكانیكی به شكل نهایی در می آیند .

آلیاژ سازها (Hardeners)

این عناصر كه به نام های Temper  Alloys و Master  Alloysنیز نامیده می شوند به مقدار زیادی در صنایع ریخته گری آلومینیم به كار           می روند ، زیرا آلومینیم با نقطه ذوب كم اغلب قادر به ذوب و پذیرش مستقیم عناصر با نقطه ذوب بالا نیست (مس 1083 درجه ، منگنز 1244 درجه ، نیكل 1455 درجه ، سیلیسیم 1415 درجه ، آهن 1539 درجه و تیتانیم 1660درجه سانتی گراد ) . همچنین عناصر دیگری كه نقطه ذوب بالا ندارند ، دارای فشار بخار وشدت تصعید و اكسیداسیون می باشند كه در صورت استفاده مستقیم درصد اتلاف این عناصر شدیدا افزایش می یابد          ( منیزیم ، روی ) . تركیب شیمیایی و نقطه ذوب بعضی از آلیاژ ها كه در صنایع آلومینیم به كار می رود .مشخصات متالوژیكی آلیاژ ها در فصل جداگانه ای مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . تهیه آلیاژ ساز ها معمولا در كار گاههای ریخته گری نیز انجام می گیرد در این مواقع اغلب روش های زیر مورد استفاده است .

معمولا قطعات عنصر دیر ذوب را ریز نموده و در فویل های الومینیمی پیچیده و یا در شناور های گرافیتی قرار داده ودر داخل مذاب الومینیم (800 درجه تا 850 درجه تحت فلاكس )فرو می برند و سپس آن را به هم میزنند.

در بعضی موارد ودر صورت امكان از دو كوره ذوب استفاده می نمایند و بعد از ذوب دو عنصر ،آن ها را باهم مخلوت میكنند. این عمل در مورد اجسامی كه تا 1100 درجه سانتی گراد نقطه ذوب دارند مقرون به صرفه است ولی در مورد عناصر با نقطه ذوب بالا عملا مشكلاتی را فراهم میكند.

در جریان ذوب وساخت الیاژ وتنظیم شارژ علاوه بر مشخصات تركیبی الیاژ بایستی میزان اتلاف در جریان ذوب كه به نوع كوره ،روش ذوب وروش تصفیه بستگی دارد ،مورد توجه قرار گیرد.

نقطه ذوب

تركیب

نقطه ذوب

تركیب

560

640

 

830

770

915

 

850

800

1020

1150

11     89

9       91  Al-Mg

 

11     89

9                        91Al-Mn

25                       75

 

11    89

9                                  91

20      80Al-Fe

50       50

 

660

620

1046

 

 

570

600

600

 

680

730

765

 

15-85

12-88Al-Si          

50-50

 

 

50-50

45-55Al-Cu         

3-97Al-Be             

 

11-89

9-91Al-Ni             

20-80

تركیب شیمیایی و نقطه ذوب آلیاژ ساز ها درآلومینیم

كنترل تركیب

الیاژهای متعدد و متفاوت الومینیم هر یك به نوعی دارای ناخالصی های طبیعی هستند كه در شمش های اولیه آنان موجود میباشد وعلاوه بر آن شارژ نا مناسب وعدم دقت در شارژ باعث بروز انواع نا خالصی ها در فلز مذاب میگردد.عناصر نا خالصی اغلب از حد حلالیت متجاوز هستند و به صورت فازهای فلزی وتر كیبات فلزی در قطعه ریخته شده ظاهرمی گردند .

تركیبات بین فلزی همچنین تحت تا ثیر پدیده جدایش در مذاب حاصل میشوند كه در عمل برای جلوگیری از این پدیده تنظیم شرایط ریخته گری و انجماد الزامی میگردد. بعضی از عناصر متشكله آلیاژ ماندد منیزیم ،برلیم ،سدیم و كلسیم در اثر حرارتهای محیط ذوب و وجود هوا اكسیده میگردند ودرصد اتلاف انان در مذاب افزایش می یابد،به خصوص اگر زمان نگاه داری مذاب در درجه حرارتهای بالا زیاد باشد از این رو تركیب شیمیا یی الاژ تغییرات عمده خواهد داشت.از طرف دیگر عناصری مانند مس،آهن،كرم،نیكل،منگنز تمایل چندانی به اكسیده شدن ندارند ولی پدیده جدایش در حضور این عناصر با سهولت بیشتری انجام میگیرد،كه برای جلو گیری از آن بهم زدن مذاب در طول ذوب و در زمان ریختن الزامی است(بدیهی است بهم زدن مذاب بایستی به گونه ای باشد تا اكسیده شدن مذاب را تشدید نكند).

در بسیاری موارد برای جلو گیری از اكسیداسیون مواد شارژ،آن ها را با فلاكس( Coveral Flux )پوشش می دهند.

در حالت كلی بایستی تركیب دقیق مواد شارژ و درصد اتلافات كوره نسبت به هر یك از عناصر آلیاژی كه به درجه حرارت ان نیز بستگی دارد،كاملا از طریق تجزیه وازمایش روشن گردد.

گاز زدایی (Degassing)

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پایان نامه حسابداری دولتی پاورپوینت بررسی سبك اسناد (مكان كنترل) در عزت نفس دانشجویان پایان نامه مقایسه هیپوكندری در بین دانشجویان متاهل و مجرد مبانی نظری مربوط به متغیر توانمندسازی پایان نامه بررسی اثر بخشی آموزشی مهارتهای اعتباری بر سلامت روان شناسی دانش