👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت سازمانها به عنوان سیستم های باز فصل چهارم کتاب ریچارد اسکات

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت سازمانها به عنوان سیستم های باز فصل چهارم کتاب ریچارد اسکات

دانلود پاورپوینت سازمانها به عنوان سیستم های باز فصل چهارم کتاب سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز تألیف ریچارد اسکات ترجمه دکتر حسن ميرزائي اهرنجاني

توضیحات:

پاورپوینت دانلودی حاضر، که بصورت بسیار کامل، شکیل و قابل ویرایش تهیه شده به آسانی قابل تبدیل به فرمتهای دیگر مانند ورد می باشد. این پروژه با عنوان سازمانها به عنوان سیستم های باز که فصل چهارم کتاب سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز تألیف ریچارد اسکات ترجمه و اقتباس دکتر حسن میرزائی اهرنجانی (از جمله منابع مهم درسی رشته های مجموعه مدیریت در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد) می باشد همراه با تصاویر مربوطه است.

فصل چهارم کتاب سازمانها سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز ریچارد اسکات

فهرست مطالب

سیستم باز

ویژگی همه سیستم ها را چگونه می توان مشخص نمود؟

تبادلات سیستمی

تبادل میان سیستم و محیط

تقسیم بندی های سازمانی

سازمانها به عنوان سیستم های سایبرنتیک (سیستم بسته)

ترموستات نمونه ای از سیستم خودکنترلی سایبرنتیک

تعاریف بنی گِر از برنامه

نقش فرد در سیستم سایبرنتیک

مدل انتزاعی سیستم سایبرنتیک

اجزای سیستم انتزاعی سایبرنتیک

اجزای مدل انتزاعی سیستم سایبرنتیکی

سطح مهم مدل سایبرنتیک

نمونه های تجزیه و تحلیل از بازخورهای سیستم اصلی و فرعی

مثال در سیستم جزئی

مثال در سیستم کلی

سازمانها به عنوان سیستم های دارای ارتباط ضعیف

تفاوت ارتباط ساختاری و رفتار واقعی

کاربرد مهم تصورارتباط ضعیف ففر و سالانسیک

ویژگی های سیستم باز

مرز سازمانها

آنتروپی مثبت یا منفی

سازمانها به عنوان سیستم های سلسله مراتبی

بررسی خردگرایی یا کاستی گرایی سیستم های پیچیده

طراحی سیستم ها

طبقه بندی بیر از سیستم ها

نظر اشبای در مورد سیستم های پیچیده

سیستم های فوق العاده پیچیده و احتمالی

سینرژی

چالشی که طراحان سیستم با آن روبرو هستند

نگرش اقتضایی

هماهنگی عاملی برای عملکرد مؤثرتر

عدم قطعیت محیط

مدل سازمانی ویک

همچنین ببینید

پاورپوینت سازمانها به عنوان سیستم طبیعی فصل سوم کتاب ریچارد اسکات

پروژه سازمانها به عنوان سیستم های باز

قسمتی از متن:

سیستمهای باز

سیستم باز به این معنی نیست که سازمان با محیط صرفا درگیر تبادل هستند بلکه تبادل را اساس و لازمه بقای سیستم میداند. سیستم باز در پی جنگ جهانی دوم به عنوان بخشی از جنبش فکری پدید آمد این جنبش فکری در مهندسی سیستم ها و پژوهش عملیاتی کاربرد دارد و ایجاد تحول در مطالعه سازمانها و ارتباط بیشتر رشته های علمی را در پی داشت. بنیانگذار نظریه عمومی سیستم ها که باعث تقویت نگرش سیستمهای باز شد لودویگ بود که به شاخه شاخه شدن رشد علوم توجه داشت.

برتالنفی و همکاران معتقد بودند مفاهیم معین میتواند با طیف وسیعی از علوم ارتباط داشته باشد. و بسیاری از مهمترین مفاهیم مورد مطالعه دانشمندان ( ذرات داخل هسته - اتم - سلول - مولکول -اندام - موجود زنده - ارتباطات محیط زیستی - گروهها- سازمانها- جوامع و منظومه شمسی ؛ و به عقیده میلر هفت سطح اصلی سیستم های زنده عبارتند از : سلول - اندام - موجود زنده -گروه - سازمان -جامعه - سیستم ماوراءالطبیعه) همگی تحت سرفصل سیستمها جمع می شوند.

سازمانها به عنوان سیستم های سلسله مراتبی

نظریه پردازان عمومی ، اصرار دارندکه سلسله مراتب ، ویژگی مهم سیستم های پیچیده است البته به شکل سلسله مراتب خوشه ای یا سطحی نه به شکل قدرت یا جایگاه اجتماعی !

اکنون 2 نظریه ی سلسله مراتب و ارتباط آزاد را برای طرح ویژگی سیستم های پیچیده ترکیب میکنیم .

ارتباط میان اجزا سست تر از ارتباط و وابستگی های مستقیم درونی چارچوب اجزا است . مثلا ارتباط داخل یک دانشکده قویتر از ارتباط میان چند دانشکده است .

این تمایل برای ارتباط مبنای یک اصل مهم یعنی طراحی سازمان است .

وقتی سیستمهای فرعی، شکل زیر مجموعه های باثبات را میگیرند ، ( واحدهایی که بدون توجه مستمر سیستم ای بالاتر قادر به حفظ خود هستند ) در ان صورت اشکال سلسله مراتبی نسبت به دیگر سیستم ها برتری دارد .

...

ویژگیهای سیستمهای باز

سازمانها به عنوان سیستم سایبرنتیک عمل می کنند که البته ممکن است پیچیده هم باشند اما گفتیم در سیستم های سطح بالاتر ویژگیهای سیستم پایین تر هست .

سازمانها به عنوان سیستم باز عمل میکنند و قادر به خودنگهداری بر مبنای میان دادها از منابع محیط هستند که میان داده ها برای بقای سیستم ضروری است .

منبع گرمایی در سیستم سایبرنتیک را به عنوان یک جزئی از سیستم رادر نظر بگیرید ؛ که خود یک سیستم باز نیست . چون این منبع قادر نیست سوخت دریافتی را برای تعویض یا تعمیر عناصر خودش به کار گیرد . یعنی با داده های دریافتی قادر به حفظ بقای خودش نیست .

...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق جامع ورزش زنان پاورپوینت بررسی تجزیه مقادیر کم مقاله بررسی اضطراب مقاله بررسی الکترونیک گرافیك در كامپیوتر