👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آلودگی محیط زیست و عوارض و نکات فنی پیشگیری از آلاینده ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله آلودگی محیط زیست و عوارض و نکات فنی پیشگیری از آلاینده ها

مقاله آلودگی محیط زیست و عوارض و نکات فنی پیشگیری از آلاینده ها

چکیده

در اکثر شهر ها مسیل های ناحیه شهری و مسکونی همواره کانون تخلیه فاضلابها، زباله ها و نخاله های ساختمانی هستند.بخصوص در حاشیه شهرها این رخداد از شدت بیشتری برخوردار می باشد. این پدیده باعث می گردد تا مسیل چهره زشت و پلشت به خود گیرد و کانون آلودگی و پرورش و تکثیر جوندگان و حشرات و منبع انتشار بوهای نامطلوب باشد. مسیل هایی با این مشخصات همواره باعث تنفر شهرنشینان است و برای شهرداری ها مشکلات بهداشتی و اجتماعی ایجاد می کند. برای حفظ بهداشت عمومی باید شهرداری ها اهمیت زیادی برای بهسازی و بهداشت مسیل های شهری قائل شوند . در این مقاله آلودگی ها، عوارض آنها و نکات فنی جهت جلوگیری از آلاینده ها ،دفع شر جوندگان و حشرات ارائه می گردد.

مقدمه

مسیل مجرای طبیعی است كه روان آب حاصل از باران ، برف و رگبار ها موقتاً  در آن جریان پیدا می كند . در گذشته های دور انسان برای دسترسی بهتر و آسان تر به آب برای امورات كشاورزی و عمرانی در جوار رودخانه ها و مسیلها سكونت گزیده است.به مرور زمان با توسعه شهرها و رشد جمعیت مسیلها در معرض تخریب و آلودگی قرار گرفته اند . شناخت عوامل آلاینده مسیل ها و كنترل آنها باعث می شود شهرها به صورت محیط های جذاب و سالم تری برای زندگی در آیند و شهرنشینان احساس امنیت بهداشتی بیشتری داشته باشند .

 روش کار

 بررسی عوامل آلوده كننده مسیل

1 - فرسایش در حوضه بالا دست مسیل

آبی كه در مسیل جریان می یابد حاصل نزولات جوی است . آب  باران و برف خالص ترین آب است ، اما ضمن نزول به سمت زمین غبار و گازهای موجود در هوا را در خود می گیرد و شكلی اسیدی می یابد . این آب در اثر جاری شدن در سطح حوضه آبخیز باعث فرسایش و حمل ذرات خاك ، لاشبرگ و خار و خاشاك می شود. قسمتی از مسیل كه خارج از منطقه مسكونی است  آلودگی آب آن در اولین سیلاب بیشترین آلودگی را دارد ولی در سیلاب های بعدی رسوبات معلق و بار كف كه ناشی از پدیده فرسایش حوضه و كف كنی مسیل است ، بیشترین غلظت را به خود اختصاص می دهند .شکل (1) فرساِِِیِش و تولید رسوب را در سرشاخه مسیل نشان می دهد. ...

...

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

پیشگفتار:

چکیده

مقدمه

روش کار

 بررسی عوامل آلوده كننده مسیل

1 - فرسایش در حوضه بالا دست مسیل

2- كثافات و لجن های خیابانی

3 - فاضلاب

4 - زباله های خانگی

- عابران گذری

- مغازه داران

5 - نخاله های ساختمانی

6 - ضایعات درختی

عوارض آلودگی مسیل

فاضلاب

  زباله ها

ضایعات باغچه ای

اهداف

راهكارهای كاهش و كنترل آلودگی مسیل ها

آلودگی محیط زیست و لایه ازن

آلودگی هوا و مه دود فتوشیمیایی

باران اسیدی

مواد شیمیایی آلی سمی

آلودگی آبها

تولید انرژی و آثار محیطی آن

تاثیر زباله بر محیط زیست

جلوگیری از آلودگی محیط زیست

حفاظت از محیط زیست از نگاه ادیان الهی

ادیان غیر اسلامی

محیط زیست از نظر دین اسلام

نتیجه گیری

منابع و ماخذ :

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق تحلیل راهبردی هزينه پارادایم كلیدی مدیریت هزینه زنجیره عرضه ایران تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی 6 قالب اماده پاورپوینت برای ارائه پایان نامه، پروژه و تحقیق تحقیق قارچ و انواع آن بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی معمان با موفقیت شغلی در مدارس ابتدایی