👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آهن بدن، فقر آهن و راههای جذب و درمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله آهن بدن، فقر آهن و راههای جذب و درمان

مقاله آهن بدن، فقر آهن و راههای جذب و درمان

فهرست مطالب:

جایگاه آهن در بدن انسان :

توزیع تركیبات آهن دار :

جذب آهن:

مهار كننده و افزایش دهنده های رژیمی جذب آهن :

چرخه آهن :

مقادیر آهن مورد احتیاج :

رژیم آهن دار :

آهن موجود در غذا (رژیم غذایی ):

جذب آهن غیر آلی :

انتقالی و ذخیره آهن

محاسبه اشباع ترانسفری

آهن در نورموپلاست :

نقش سیستم رتیكولوآندو تلیال :

تجسسات آزمایشگاهی ذخایر آهن :

فقر آهن :

علل فقر آهن :

علائم بالینی :

اختلالات متابولیسم آهن

كم خونی ناشی از بیماریهای مزمن

تشخیص های افتراقی

یافته های آزمایشگاهی :

كاهش جذب آهن :

دفع آهن :

درمان :

پی آمدهای بالینی فقر آهن :

یافته های آزمایشگاهی :

تشخیصهای افتراقی :

برآورد آزمایشگاهی وضعیت آهن

خصوصیات آزمایشگاهی

پورفیرین های اریتروسیتی

آنمی های همراه با زیادی ثانویه آهن

آزمایشهای شیمیایی

ظرفیت كل باند شدن به آهن Total Iron Binding capacity (TIBC)

اشباع ترانسفرین

فریتین سرم

پروتوپورفیرین آزاد اریتروسیتی یا (Free Erythrophyrine )FEP

تعیین آهن بافت ها

افزایش آهن بدن

سایر  كم خونی‌های هیپوترولیفراتیو

درمان

افزایش آهن بدن

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن:

در بین فلزات ضروری برای زندگی آهن فراوانترین و مهمترین است كه در تعداد بسیار زیادی از واكنش های بیوشیمی مصرف می شود. آهن وقتی با پورفیبرین تركیب و داخل پروتین مناسب قرار گرفت . نه تنها بطور برگشت پذیری با اكسیژن پیوند می یابد و بلكه در تعدادی از واكنش های حیاتی اكسید اسیون ،احیاء شركت می نماید چون آهن غیر آلی بسیار سعی است روندهای ویژه ای جهت جذب انتقال و ذخیره آن بكار می رود. تحت شرایط طبیعی هوموستار آهن بطور دقیقی حفظ می گردد ولی برخی حالات بالینی مختلف می تواند منجر به كمبود و یا افزایش پیش از حد شود .

حالات ،آهن فراوانترین عنصر از عناصری است كه به مقدار بسیار كم در بدن وجود دارد . این عنصر در جداول در سنتز هموگلوبین به كار می رود . میزان آهن كل بدن 2500 میلی گرم می باشد كه تقریباً ؟آن به صورت پیوند با مولكول «هم» می باشد برای تولید یك میلی متر لیتر گلبول سرخ ،یك میلی گرم آهن لازم است و روزانه 20 تا 25 میلی گرم برای خونسازی «هماتوپوئیزیس» مصرف می شود كه 95 درصد این مقدار از طریق آهن حاصل از چرخه طبیعی گلبول سرخ و كاتابولیسم هموگلوبین بدست می آید. آهن جزء اساسی هموگلوبین ،میوگلوبین (در سلول های ماهیچه ای ) و بعضی از آنزیم ها (در اكثر سلول های بدن) است 3/2 از آهن تمام بدن یا بیشتر در اریترون (نورموپلاست ،اریتروسیست ها) است. هر میلی متر از گویچه های قرمز بدن حاوی حدود یك میلی گرم آهن است . ....

...

پی آمدهای بالینی فقر آهن :

با فقر آهن رشد سلول و پرولیفراسیون مختل می شود . تولید گلبولهای قرمز بعلت نیاز زیاد به آهن در معرض خطر می باشد بسیاری از جنبه های آنمی فقر آهن از جمله ضعف ، سستی ، تپش قلب ، و گاهی تنگی نفس در همه اشكال مزمن آنمی شایع هستند . هیچ رابطه قطعی بین این علائم و تخلیه بافتی آنزیمها و كوفاكتورهای وابسته به آهن اثبات نشده است .

آنزیم آهن دارمیلو پر اكسید از یك آنزیم اساسی برای عمل فاگوسیتوز نتروفیل ها و كشتن میكروبها می باشد و هر دوی این فعالیتها با كاهش آهن بدن دچار اختلال می شوند ایمنی سلولی (یكی از اعمال فیزیولوژیك لنفوسیت) ممكن است آسیب ببیند. ولی تولید آنتی بادی ها (از اعمال لنفوسیت   ) دست نخورده باقی می ماند . معذلك بررسی های بالینی نتوانسته است رابطه ای بین این اختلالات و استعداد ابتلاء به عفونت ها را پیدا كند . اسپلنومگالی در موارد شدید كم خونی فقر آهن ممكن است ظاهر شود (با هموگلوبین كمتر از 7 گرم در یكصد میلی لیتر خون ) بزرگ شدن طحال ممكن است باعث پیدایش اشكال غیر عادی گویچه های سرخ بشود (پوئی كیلوسیتوزیس ) و نیز ممكن است علائم بافتی كاهش آهن پیدا شود مانند علاوه بر این كاهش آنزیم های سیتوكرمی ممكن است باعث چیزهایی كه در بالا نیز ذكر شد شوند مانند ضعف عضلانی زود رس و سردرد و … بشود. ...

...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق در مورد اتحادیه جهانی پست پایان نامه بررسی سیستم کنترلی TDC2000 و طراحی نرم افزار شبیه ساز آن در صنعت نفت طرح توجیهی تولید ماالشعیر پایان نامه استخراج اتوماتیك اطلاعات بر اساس آنتالوژی پرورش تدریجی روان کودک