👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق جغرافیای انسانی ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق جغرافیای انسانی ایران

نگاهی به جغرافیای انسانی ایران

نگاهی به جغرافیای انسانی ایران

زندگى انسان در ایران

تحولات مرزهاى سیاسى ایران

مرزهاى کنونى ایران

مرزهاى ایران

قسمتهایی از متن:

زندگى انسان در ایران

قبل از مطالعه آغاز زندگى انسان در ایران احتیاج به شناسائى وضع جغرافیائى ایران در عهود و اعصار زمین‌شناسى Paleogeographie و چگونگى پراکندگى آب‌ها و خاک‌ها در آن قسمت که فعلاً سرزمین ایران است مى‌باشد. رجوع شود به زمین‌شناسى ایران در مبحث اول جغرافیاى طبیعى. گرچه حدود آب‌ها و خاک‌ها و اوضاع معرفةالارضى ایران در ادوار مختلف به‌علت عدم انجام مطالعات دیرینه شناسى کافى کاملاً مشخص نیست ولى تحقیقات معرفةالارضى انجام شده و شواهد و دلایل زیادى مسلم مى‌دارد که در تمام طول دوران اول زمین‌شناسى دریائى به‌نام تتیس Tehtys تمامى آسیاى جنوب غربى منجمله ایران را مى‌ساخته است. با توجه به عمر ادوار زمین‌شناسى مى‌توان گفت که زندگى در دریاى تتیس حدود ۴۰۰ الى ۵۰۰ میلیون سال قبل ظهور یافته است. این دریا در تمامى دوران دوم زمین‌شناسى وجود داشته ولى حرکات کوهزائى دوران سوم به‌ عمر این دریا خاتمه بخشیده است، برجستگى‌هاى شمالى و غربى ایران در اواخر این دوره ظاهر گشته‌اند، گودالى‌هاى فعلى دریاى خزر و اورال که در گذشته به‌هم ارتباط داشته‌اند هر یک به‌صورت دریاچه‌هاى مستقلى درآمدند. پیدایش نباتات دوران سوم (ائوسن) همچنین فسیل‌هاى برخى حیوانات در سرتاسر منطقه آسیاى مرکزى وجود حیات را در پایان دوره سوم مسلم مى‌سازد. ...

...

مرزهاى شمالى

(مرز با شوروی) - ایران از سوى شمال با کشور اتحاد جماهیر شوروى هم‌مرز است و خط مرزى ایران و شوروى که قسمتى از آن را مزر آبى دریاى خزر و مرزهاى رودخانه‌اى جمعاً به طول حدود ۲۳۷۰ کیلومتر تشکیل مى‌دهد ابتداء به موجب عهدنامه گلستان (۱۲۲۸ ه.ق) مطابق با (۱۸۱۳ م) سپس به‌موجب عهدنامه ترکمنچاى (۱۲۴۳ ه.ق) مطابق با (۱۸۲۸ م) کاهش عمده‌اى یافته است و پس از جدائى قریب ۱۶۰ هزار کیلومترمربع از خاک ایران به‌موجب این معاهدات حدود و مرزهاى ایران در سه منطقه تعیین گردید.

منطقه شمال غربى

در این منطقه از آذربایجان خط مرزى ایران و شوروى پس از جدائى بخش‌هاى خانات، بادکوبه، شیروان، شماخی، گنجه، شکی، طالش به‌موجب عهدنامه گلستان و با در نظر گرفتن حل اختلاف مرزى که در سال ۱۳۳۶ به‌عمل آمده از قره‌سوى سفلى در دامنه آرارات تا مصب رود آستارا ممتد است که رود ارس در قسمتى از مسیر خود بخشى از این مرز را تشکیل مى‌دهد

حوضه دریاى خزر

از مصب رود آستارا تا دهانه رود اترک در خلیج حسین‌قلى مرز دریائى ایران با شوروى را تشکیل مى‌دهد و قسمت ایرانى دریاى خزر از عهدنامه ترکمنچاى منطقه‌اى در جنوب خطى از دهانه رود آستارا در باختر تا خلیج‌ حسین‌قلى در خاور مى‌باشد. ...

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 62- استفاده از نتایج کار کارشناس مقاله مشکلات نوجوانان در بلوغ (عاطفی، جنسی، اجتماعی، درسی) انواع سیستم های بارکدینگ و کاربرد آنها و سیستم های جایگزین جدید مدیریت دانش