👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله نقش ورزش بر فکر ، جسم و رفتار اجتماعی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله نقش ورزش بر فکر ، جسم و رفتار اجتماعی

مقاله نقش ورزش بر فکر ، جسم و رفتار اجتماعی

پیشگفتار

جوانان ورزش و سیاست

اعتقاد به سودمندی فعالیت بدنی در رشد فکری و جسمی

نتیجه گیری:

ورزش در رفتار اجتماعی

نتیجه گیری:

منابع

،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,

،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,

قسمتی از متن:

اعتقاد به سودمندی فعالیت بدنی در رشد فکری و جسمی

ایده سودمندی فعالیت بدنی هرگز کنار گذاشته نشده است و پیوسته به صورتی اصلاح شده باز میگردد.در ابتدای قرن 20 این عقیده را پیدا کردند که فعالیت بدنی (ورزش) وضع ریه ها را بهبود میبخشد و به مبارزه با بیماری سل میپردازد و در نتیجه فعالیت بدنی طول عمر را افزایش میدهد. این ایده را تکذیب کردند اما بار دیگرهمان ایده این بار در ارتباط با افزایش نسبی بیماریهای قلبی عروقی، به  صورت تاثیر مثبت فعالیت های بدنی روی قلب ظاهر شد و متعاقبا تحقیقات متعددی در راستای اثباط وجود رابطه میان فعالیت بدنی منظم و کاهش خطر سکته قلبی در محیط های فرهنگی مساعد به ورزش به ویژه ورزش پیاده روی صورت گرفت که عموم مردم و بخش قابل ملاحضه ای از بدنه پزشکی به اثرات مثبت ورزش روی سلامت جسمانی باور دارند – در سال 1984 یک متخصص قلب و عروق آمریکائی به نام«هانری سولومون» در صدد بر می آید خصلت افسانه ای این نسبت کمی را نشان دهد. – باور به کارائی بدنی مثبت ورزش روی افراد اگر فقط پزشکان از آن حمایت میکردند دوام نمی آورد. این باور در عرف عام و در تجربه ذهنی اهل ورزش ریشه دارد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع جبران خدمت کارکنان مقاله موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی دانلود تحقیق آماده با عنوان مدیریت استراتژیك (راهبردی) پروژه انواع اوراق بهادار (فصل دوم مدیریت سرمایه گذاری جونز) تحقیق در مورد فروکتوز