👈 فروشگاه فایل 👉

اساسنامه شركت خدمات ارتباطی ایران سل

ارتباط با ما

... دانلود ...

اساسنامه شركت خدمات ارتباطی ایران سل

اساسنامه شركت خدمات ارتباطی ایران سل

 

اساسنامه شركت خدمات ارتباطی 

ایران سل

اساسنامه شركت خدمات ارتباطی ایران سل

ماده  1   تاسیس

ماده 2

 نام شركت

ماده 3

دفتر مركزی و شعبات

ماده 4

مدت

ماده 5

هدف و نوع فعالیت شركت

ماده 6

سرمایه شركت

ماده7

گواهینامه سهم، دفتر ثبت سهام

ماده8

انتقال سهام

ماده9

افزایش سرمایه

ماده10

كاهش سرمایه

ماده 11

مجامع عمومی

ماده12

مجامع عمومی عادی

ماده 13

مجامع عمومی فوق العاده

ماده 14

هیات مدیره

ماده 15

اختیارات و وظایف هیات مدیره

ماده 16

مدیر عامل و سایر مدیران

ماده 17

امضاء مجاز

ماده 18

بازرسان و حسابرسان

ماده 19

سوابق شركت

ماده 20

 سال مالی

ماده 21

حسابها

ماده 22

خط مشی شركت در تعیین سود خالص و سود سهام قابل توزیع

ماده 23

انحلال و تصفیه شركت

ماده 24

 مقررات پیش بینی نشده

ماده 25

تصویب اساسنامه

شركت سهامی خاص فیمابین متعهدین سهام های صادره یا سهام هائی كه قرار است صادر شود تشكیل یافته و تحت قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران به نحوی كه در سال 1347 ( برابر با 1969 میلادی) اصلاح شده و مفاد شرایط و مواد این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده 2

 نام شركت

 نام شركت، شركت خدمات ارتباطی ایران سل خواهد بود ( و از این پس شركت نامیده خواهد شد).

ماده 3

دفتر مركزی و شعبات

دفتر مركزی شركت در تهران، ایران و محلی كه توسط هیات مدیره تعیین می گردد قرار خواهد داشت. هیات مدیره در صورت لزوم می تواند نشانی شركت در ایران را تغییر داده و دفاتر نمایندگی در داخل كشور یا خارج از جمهوری اسلامی ایران دایر نماید.

 

 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق در مورد علم ژنتیک تقسیم بندی تحقیقات مختلف پایان نامه بررسی اثرات استقرار نظام تضمین كیفیت ایزو 9000 بر عملكرد شركت توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران مقاله بالابردن سرعت كامپیوتر تحقیق ارزش تكنیكهای چند متغیره در تحلیل اطلاعات