👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت استاندارد حسابداری موجودی مواد و کالا

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت استاندارد حسابداری موجودی مواد و کالا

پاورپوینت استاندارد حسابداری ( حسابداری موجودی مواد و کالا )

قسمتی از اسلاید ها:

استاندارد حسابداری شماره 8

حسابداری موجودی مواد و کالا

دامنه کاربرد

این استاندارد نحوه ارزشیابی وانعکاس موجودی مواد و کالا در صورتهای مالی را تشریح می کند وموارد زیر را در بر نمی گیرد:

  کار در جریان پیشرفت پیمانهای بلند مدت üابزارهای مالی پیچیده üموجودی گله های دام، محصولات کشاورزی، جنگلی ومعدنی در مواردی که این اقلام در صنایع مربوط، به خالص ارزش فروش اندازه گیری می شود.

موجودی مواد و کالا به دارایی هایی اطلاق می شود که:

 برای فروش در روال عادی عملیات واحد تجاری نگهداری می شود،

 به منظور ساخت محصول یا ارائه خدمات در فرآیند تولید قرار دارد،

 به منظور ساخت محصول یا ارائه خدمات، خریداری شده و نگهداری می شود،

 ماهیت مصرفی دارد و بطور غیر مستقیم در جهت فعالیت واحد تجاری مصرف می شود.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق فرودوسی و انگیزه او مقاله آشنایی با سبك معماری و زندگى نامه فیلیپ جانسون عناصر نادر خاكی (REE) یا لانتانیدها مقاله تعلیق اجرای مجازات پایان نامه مقایسه مبانی فكری و سنت شعری رودكی (پدر شعر فارسی) و نیما یوشیج (پدر شعر نو)