👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله نوآوری در برنامه ریزی درسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله نوآوری در برنامه ریزی درسی

مقاله نوآوری در برنامه ریزی درسی

فهرست

نو آوری در برنامه ریزی درسی

شقوق متفاوت آموزش دبیرستانی برای آماده سازی پس از فراغت از تحصیل از دبیرستان

دبیرستان میان دانشگاهی

شیوه های یادگیری حرفه مدار

گام علمی

منابع و ماخذ

==============

قسمتهایی از متن:

دبیرستان هایی كه تجارب یادگیری عمیق و مرتبط با شغل (حرفه) خارج از مدرسه را برای دانش آموزان خود فراهم می كنند، مهارت هایی را كه برای دانش آموزان خود فراهم می كنند، مهارت هایی را كه برای موفقیت در تحصیل و دنیای كار و زندگی پس از دبیرستان آنها مورد نیاز است به آنها می آموزند.

تعداد زیادی از دانش آموزان پیش از آن كه دیپلم خود را بگیرند ،می توانند از عهده كار همزمان با رفتن مدرسه بر آیند ،زیرا بعضی از آنها به كارهایی داوطلبانه ویا در ازای مزد می پردازند كه خود مسئولیت های بزرگسالی را به دوش آنها می گذارند.

بعضی از آنها در طول تحصیل در دبیرستان ،برای كار به این جا و آن جا می روند و بعضی دیگر چند سال است كه مسئول تامین امور رفاهی زندگی خویش هستند .بعضی دیگر از آنها به دلیل این كه پذیرش دانشكده یا دانشگاه ها را دوست دارند ،ادامه تحصیل در دبیرستان را بی فایده و نا مربوط نمی پندارند . ...

...

شیوه های یادگیری حرفه مدار

تمام دانش آموزان آرگون در آغاز كلاس دهم ، در آزمون هایی شركت می كنند تا مشخص شود كه آیا آنها معیارهایی لازم برای دریافت گواهی مهارت مقدماتی را كسب كرده اند یا خیر . به علاوه ، هیات آموزش آرگون اخیرا چارچوبی را برای دریافت گواهی درجه پیشرفته در نظر گرفتند كه دانش آموزان می توانند در طی دو سال پایانی دبیرستان آن را اخذ كنند .

دانش آموزان برای اخذ چنین مدركی باید :

1- یك طرح آموزشی بر پایه علاقه های حرفه ای خود طراحی كنند و مداركی مستند برای اثبات پیشرفت و موفقیت خود بدست دهند .

2- درك مهارت های كلیدی علمی را از طریق بكار گرفتن آنها در موقعیت های بی دلیل و بی نظیر نشان دهند و هم چنین  بسط و كاربردها را در خلال مجموعه ای از شئاهد و مدارك به اثبات برسانند .

3- مهارت ها و دانش آموزان مربوط به حرفه ای معین را در یكی از رشته های شغلی نشان دهند .

4- در یك تجربه كاری مربوط به حرفه ای معین شركت كنند و از طریق گذراندن آزمون هایی در درس زبان انگلیسی و ریاضی به معیارهای مشخص علمی مربوط به اخذ مدارك مهارت مقدماتی در آن حرفه نایل آیند . ...

...

👇محصولات تصادفی👇

مقاله پاتوبیولوژی و پاتوفیزیولوژی روتاویروس دانلود پاورپوینت معماری موزه نور و عکاسی مقاله وقفه های كامپیوتری مقاله عوامل توسعه پایدار شهری تحقیق اختلالات شخصیتی رفتاری کودکان