👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق طراحی و استخراج - پارامترهای طراحی معدن گل گهر

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق طراحی و استخراج - پارامترهای طراحی معدن گل گهر

تحقیق طراحی و استخراج پارامترهای طراحی معدن گل گهر

قسمتهایی از متن:

- شیب دیواره: 

زاویه شیب كلی دیواره معدن روباز اثرات تعیین كننده ای بر اقتصاد معدن می گذارد. تلفیق كلی اطلاعات زمین شناسی، شرایط، شیب و امتداد در زه ها و ناپیوستگی های محلی، آب زیرزمینی و غیره منجر به طوالی شیب دیواره معدن می شوند كه این زاویه بطور مسقیم با خطر ریزش در ارتباط است. در صورتی كه این مطالعات در مراحل اولیه انجام گیرد امجام محاسبات دقیق و حقیقی از شیب دیواره و تلفیق اطلاعات گفته شده در مراحل مقدماتی امكان پذیر خواهد بود. به این دلیل یكسری مطالعات ژئتكنیكی در اثنای مرحله اكتشافات در منطقه صورت گرفته است. و نتایج این مطالعات منجر به ایجاد یك سیستم طبقه بندی سنگها برای منطقه شده است. بعلاوه مطالعاتی هم در مورد لرزه خیزی، شرایط آبهای زیرزمینی، مقاومت بر جای سنگهای منطقه و درزه های كلی منطقه انجام گرفته است.

مطالعات انجام شده به دلیل بیرون زدگی سنگ آهن و سنگهای همبر در منطقه بسیار اندك بوده است و تنها بر روی مغزهای حفاری شده صورت گرفته پس از باز كردن معدن و امكان دسترسی بیشتر به سنگ معدن و سنگهای باطله مطالعات دقیق تری انجام شده است و نتایج دقیقتری بدست آمده است. نتایج طراحی های معدن و مطالعات انجام گرفته مشخص كرده است كه زاویه شیب دیواره مختلفی در طول سال اول عملیات استخراج می تاند بكار گرفته شود. بر طبق تجارت قبلی از پروژه های مشابه قبلی و از روی آزمایشات انجام شده، شیب كلی 30 تا 35 درجه در رسوبات و 44 تا 48 درجه در سنگ معدنی سخت تعیین شده است. ...

...

نگهداری جاده های ترابری: 

در حالت كلی می توان گفت كه تمامی جاده های ترابری معدن با شیب 8% و عر ض 25 متر نگهداری می شوند. عرض گفته شده شامل خاكریز ایمنی و جویهای آبكشی خواهد بود. زمانی كه مصالح نامناسب برای زیر سازی و روسازی راه از داخل معدن استخراج گردد در محل مناسبی انبار می شود و در مواقع مورد لزوم به مصرف عملیات نگهداری جاده های ترابری می رسد. گردرها و بلدوزرهای معدن نیز برای نگهداری جاده های معدن در بهترین شرایط ممكنه استفاه می شوند.

تمیز كردن سینه كارها و دپوها توسط دو دستگاه بلدوزر چرخ لاستیكی میشیگان 28oc انجام می شود.

دپوی سنگ باطله تا انتهای سال 1376 حاوی 4/17 میلیون تن سنگ باطله و پوشش آواری خواهد بود. دپوی باطله كارخانه حاوی 1/8 میلیون تن باطله خواهد بود.

برنامه ریزی تولید پنج سال اول تولید معدن : این برنامه ریزی از سال 72 تا 76 صورت گرفته است.

سال اول تولید:

در این سال تولید معدن محدد به سه پله بالایی 1725، 1710 و 1695 متر خواهد بود كه هرسه در بالای سطح آب زیرزمینی منطقه قرار گرفته اند. دسترسی به این سه پله منحصراً از طریق رمپ مانیتیت پائینی خواهد بود كه در اثنای معدنكاری اولیه احداث شده است. سنگ معدنی استخراج شده از طریق جاده ی كه آن هم در اثنای معدنكاری احداث شده است به سنگ شكن حمل می شود.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پروژه اعتبارات اسنادی در بانکداری بین المللی پیشینه پژوهش و مبانی نظری اضطراب(فصل دو) مقاله آسیب شناسی مطالعه مقاله گیاه شناسی برنج مقاله بررسی تحولات اقتصادی و حسابداری در ایران و توسعه بازار سرمایه