👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق طیف سنجی نشری قوس و جرقه

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق طیف سنجی نشری قوس و جرقه

تحقیق طیف سنجی نشری قوس و جرقه

تحقیق طیف سنجی نشری قوس و جرقه

بخشهایی از متن:

در منابع قوس و جرقه تقریباً امكان برانگیختن همه عناصر پایدار در جدول تناوبی وجود دارد.

تخلیه قوس و جرقه به عنوان منابع برانگیختگی از دهه 1920 برای طیف سنجی نشری وكیفی و كمی استفاده شده است. بسیاری از پیشرفت های نوین برانگیختگی قوس و جرقه در طی سالهای جنگ، دهه 1940 به ویژه در پروژة منهتان اتفاق افتاد.

در منبع قوس dc ،  70 تا 80 عنصر برانگیخته می شود. كاربرد اصلی قوس، برای تجزیه كیفی و نیمه كمی است، زیرا دقت اندازه گیری های كمی چندان مطلوب نیست. منبع جرقة‌ ولتاژ بالا، پر انرژی تر از قوس است؛ حتی گازهای نادر و هالوژن ها در تخلیه الكتریكی جرقه می‌توانند برانگیخته شوند. دقت جرقه بیشتر از قوس dc است و برای اندازه گیری های كمی برتری دارد.

منابع برانگیختگی قوس

در این بخش مشخصه ها، مزایا و محدودیت های انواع گوناگونی از تخلیه های قوس نظیر قوس dc ، قوس ac ، قوس با اتمسفر كنترل شده و قوس پایدار شده با گاز مورد توجه قرار می‌گیرند.

قوس كه در تجزیه طیف شیمیایی به كار می رود، تخلیه دی الكتریكی بین دو یا چند الكترود هدایت كننده است. یكی از الكترودها ،‌حاوی پودر نمونه، مخلوط جامد یا پس ماندة محلول است. شدت نشر در كل زمان قوس زنی كه سوزاندن نامیده می شود، به صورت فوتوگرافیكی یا الكترونیكی انتگرال گیری می شود. قوس می تواند در هوا یا اتمسفری از گاز بی اثر آزادسوز باشد، یا به وسیله گاز پایدار شود. قوس های آزادسوز بیشتر برای تجزیه های طیف شیمیایی به كار گرفته می شوند. سه نوع قوس مورد استفاده قرار می گیرد: قوس dc ، قوس ac و قوس نوبتی یا تك جهتی.

...

جرقه های ولتاژ بالا و دیگر منابع نشری

تخلیه جرقه با ولتاژ بالا به مدت طولانی به عنوان منبع برانگیختگی در طیف سنجی نشری، مخصوصاً در صنایع فلزی آهنی استفاده شده است. مشخصه این منابع دقت بالا، و توانایی تبخیر و برانگیخته كردن بسیاری از نمونه های جامد است. تخلیه جرقه با ولتاژ بالا مانند قوس dc پیوسته نیست بلكه لحظه ای است. جرقه به صورت طبیعی چندین ثانیه به طول می انجامد. مواد الكترون چندین بار در طول جرقه نمونه برداری می شوند تا تكثیرپذیری بهتر شود. به دلیل طبیعت لحظه ای جرقه و نتیجتاً نشر اتمی وابسته به زمان، تخلیه های جرقه منبع برانگیختگی پیچیده ای هستند.

تركیب فرآیندهای برانگیختگی پیچیده و نایكنواختی اكثر نمونه های جامد، اغلب سبب اثرات ماتریس در تخلیه جرقه می شود. اخیراً مشخص شده كه نمونه برداری و برانگیختگی چگونه در تخلیه جرقه با ولتاژ بالا صورت می گیرد.

در اینجا دو منبع كه از لیزر برای تبخیر نمونه استفاده می كنند، چندین منبع تخلیه در فشار كم و دو منبع در حال توسعه را بررسی می كنیم.

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آشنایی با لایه فیزیکی تحقیق نظر اسلام بر ویژگیهای مدیر پروژه کارآفرینی احداث استخر ، سونا و جکوزی سر پوشیده پایان نامه بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی ارتباط بین باورهای فراشناختی و شیوه های تنظیم هیجان با فرسودگی تحصیلی