👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت تجزیه و تحلیل شرکت

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت تجزیه و تحلیل شرکت

پاورپوینت تجزیه و تحلیل شرکت

پاورپوینت تجزیه و تحلیل شرکت

qمقدمه vاز آنجا که تحلیل بازار دلالت بر زمان مناسب جهت سرمایه گذاری در سهام داشته و تحلیل صنعت به منظور یافتن صنایعی با روشن ترین آینده صورت می گیرد، بنابراین سرمایه گذار قادر به انتخاب شرکتهای با آینده بهتر در محدوده آن صنایع خواهد بود. بنابراین در تحلیل اساسی پس از تحلیل بازار و صنعت، نوبت به تحلیل شرکتها میرسد. به همین منظور سرمایه گذار باید بر دو جزء مهم یعنی سودهای تقسیمی و نرخ بازگشت مورد انتظار و یا به صورت بدیل، درآمد و نسبت قیمت به سود و تحلیل آنها تکیه کند.

qتحلیل اساسی vتحلیل اساسی در سطح شرکت، شامل تحلیل متغیرهای اصلی مالی برای تخمین ارزش ذاتی شرکت می باشد. این متغیرها شامل فروش، حاشیه سود، استهلاک، نرخ مالیات، منابع مالی، گردش دارایی ها و عوامل دیگر است. تحلیل های بعدی می تواند شامل موقعیت رقابتی شرکت در آن صنعت، روابط کارگری، تغییرات تکنولوژیکی، مدیریت، رقابت خارجی و غیره باشد. نتیجه نهایی تحلیل اساسی در سطح شرکت داده هایی است که برای تخمین قیمت سهام مورد نیاز است.

qارزش ذاتی vدر تحلیل اساسی، ارزش ذاتی یا تخمینی سهام، قیمت تعدیل یافته آن یا قیمتی است که توسط متغیرهای اصلی مالی شرکت ارائه می شود:

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق جامع حقوقی (معاذیر و مجازات) پایان نامه بررسی تصفیه آب كاربردهای انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در علوم باغبانی 17 ص + 18 اسلاید گزارش کارآموزی و کارورزی از گودبرداری تا نمای ساختمان