👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت گنبدها و قوس در معماری

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت گنبدها و قوس در معماری

پاورپوینت گنبدها و قوس در معماری

پاورپوینت گنبدها و قوس در معماری

به تعداد 80 اسلاید و تصاویر مختلف 

گزیده ای از مطالب اسلاید ها :

•تعریف هندسی : مکان هندسی نقاطی که از دوران چفدی مشخص حول محور قائم • Dome

•چندین ردیف تاقچه ی روی هم •جلو آمده با ترکیب بندی کامل •صفه صاحب مسجد جامع اصفهان •پتکان یعنی کانه روی کانه : طاقچه روی طاقچه (طاقچه بندی) •سردر گنبد قابوس •برای ساختن آن ابتدا یک تویزه دورتادور می سازند به نام تویزه یا دوره بند ، بعد در داخل طاق ها را روی هم سوار می کنند. •

•ساخت تاقچه روی تاقچه •بعد از بشن 8 گوشه گنبدها را به تدریج یک کلوک پیش می کنند •دهانه از چهار طرف پیش آمده  تنگ می شود و زمینه را به هشت ضلعی مبدل می کند. •جهت تبدیل 8 به 16 روی هرتاق یک «برنخش» می سازند •رو ی برنخش را پیکان می سازند •حد فاصل پیکان را سنبوسه پر می کنند (مثلث های منحنی الاضلاع عامل تبدیل 16به 32) •بعد دوباره یک کلوک پیش آمده و گریوار سپس گنبد می سازند

•پوسته ی بیرونی (خود) و درونی (آهیانه یا کدنبه) •بر اساس نحوه ی اتصال خود و آه آهیانه گنبد به سه شکل ساخته می شود : .1دوپوسته ی کاملا پیوسته .2دوپوسته ی نسبتا پیوسته (پیوسته ی میان تهی) .3دوپوسته ی جدا از هم یا گسیخته

•گنبد در خود دارای تیزه جهت راندن بار برف و باران •بهترین نمونه گنبد شیخ لطف الله •آهیانه روی اربانه •گرداگرد اربانه پنجره های مشبک نوررسان •چفد چمانه چفد پایه ی گنبد به دلیلی وسعت زیاد دهانه ی خود و آهیانه

•از دوران چفد هلوچین کند حول محور قائمی •چفد هلوچین کند بیضی ای است که فاصله کانونی آن مساوی نصف دهانه است •خیز نزدیک به دایره ، دهانه های کمتر از ۱۶ گز •پوسته خاگی قبل از اسلام بسیار رایج (گنبد تاج الملک) •در زمان صفویه ، مسجد جامع اصفهان •قدرت فوق العاده در برابر بارهای وارده در مقایسه با چفدهای دایره و نیم دایره

•ترک ، ترک اکثراً با قالب گچی •فاصله میان ترک ها را با آجر یا خشت پر می کنند •ساخت تویزه های گچ و نی روی زمین مطابق قوس مطلوب •سرپا نگهداشتن همه تویزه ها توسط وادارها •پرکردن بین تویزه ها با آجر یا خشت •عدم استفاده از شاهنگ و هنجار برخلاف انواع دیگر گنبد

•گنبدهای ترکین را بدون استفاده از شاهنگ •عدم امکان ساختن تویزه های گچ و نی با خیز به ارتفاع ۱۶ الی ۱۸ متر •ساخت ترک ها را تکه تکه روی هم و کنار •تا ارتفاع معینی از گنبد یک سری ترک مشابه کنار هم •پوششش دور تا دور گنبد با یک سری ترک •سری دیگری از ترکها تا  ارتفاع بعدی گنبد ، روی ردیف زیرین •چیدن ادامه پیدا می کرد تا ارتفاع گنبد کامل شود.

•ایوارگاه، شانه طاق یا گنبد : از شکرگاه تا زاویه 67.5 درجه نسبت به مرکز دهانه •در چیدن گنبد از شکرگاه تا زاویه 45 درجه (میان شانه) ضخامت را یک خشت کم می کنند از زاویه 45 درجه تا ایوارگاه مجدداً از ضخامت تبره یک خشت می کاهند . از ایوارگاه تا نزدیکی های تیزه نیز خشت دیگری از کلفتی طاق کم می کنند. این بخش معمولاً‌ نازکترین ضخامتی است که می توان با آن طاق یا گنبد را اجرا کرد .

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق بزهکار و مسئولیت کیفری حقوق جزای عمومی تحقیق ورزشی والیبال میراث فرهنگی و نقش آن در جذب توریست گزارش کارآموزی اداره ثبت واسنادواملاک مشهد گزارش دفاعیه کارآموزی کارخانجات ریسندگی و بافندگی واحد برق