👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز

دانلود پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز - مقیاس سنجش پیچیدگی، رسمیت و تمرکز ساختمانی سازمانی

این پرسشنامه شامل 24 سئوال می باشد. از سئوال 1 تا 7 مربوط به پيچيدگي ساختار سازماني، از سئوال 8 تا 14 مربوط به رسميت و از سئوال 15 تا 24 مربوط به تمركز ساختاري است.

معيارهاي مورد استفاده عبارتند از : پيچيدگي، رسميت و تمركز

مقیاس ساختار سازمانی رابینز

هدف: ارزیابی ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز ساختمانی)

مطالب:

سوالات

شیوه نمره گذاری

شاخص هاي تعيين پيچيدگي

شاخص هاي ميزان رسميت

شاخص ميزان تمركز سازماني

روايي و پايايي پرسشنامه

منبع

پاسخ سوالات از خیلی کم ، کم ، متوسط ، زیاد ، خیلی زیاد انتخاب می شود

مولفه های پرسشنامه ساختار سازمانی عبارتند از : پیچیدگی ساختار سازمانی ، رسمیت و تمرکز ساختاری

فایل دانلودی پرسشنامه دارای فرمت ورد و قابل ویرایش با 35 صفحه

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق فلورستیک روستای شانجان پایان نامه بررسی لزوم تداوم استراتژی های تجدیدساختار صنعت برق ایران مقاله سازمان حكومتی در صدر اسلام پایان نامه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت بررسی مقایسه ای افسردگی بین بانوان مطعلقه و متاهل تحت حمایت کمیته امداد