👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

 

منابع

احمدیان، علی. (1391). تاثیر درمان شناختی ذهن­آگاهی بر فشار خون، تنیدگی و شادکامی بیماران مرد مبتلا به فشار خون بیمارستان گلستان اهواز. چاپ نشده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

آرگیل، مایکل (2001). روانشناسی شادی. ترجمه مسعود اناری انارکی، حمید طاهر نشاط دوست، حسن پالاهنگ و فاطمه بهرامی (1383). اصفهان: اتشارات جهاد دانشگاهی.

باقری، نسترن (1385). تاثیر ورزش اروبیک در خود پنداره، تایید خویشتن، شادکامی و پذیرش زنان رشت. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

افراشته، زبیده (1386). مقایسه سلامت عمومی، شادکامی و خود پنداره در زنان با بارداری خواسته و بارداری ناخواسته شهر ایذه. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

کریمی، آرش (1381). بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد. مجله روانشناسی، سال چهارم، شماره 3، 230-249.

علیپور،احمد و نوربالا،احمدعلی (1378).بررسیمقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه شادكامی آكسفورد در دانشجویان دانشگاه­های تهران. فصلنامه اندیشه و رفتار. سالپنجم، شماره 1 و 2، صص 550-630.

 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پرسشنامه فرم کوتاه MMPI - 2 پاورپوینت سیستم های انگیزش و مشارکت در سازمان پرسشنامه رضایت زناشویی والتر دبلیو هودسن IMS طرح توجیهی رنگهای متال کمپلکس پروژه كارآفرینی تولید خوراك دام