👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سبک های شناختی کلب 1982

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سبک های شناختی کلب 1982

پرسشنامه سبک های شناختی کلب 1982

پرسشنامه سبک های شناختی کلب 1982

 

   

توضیح :

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :

تعداد مولفه :  

روایی و پایایی :  

نحوه نمره گذاری :

منبع :

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :

 

   توضیح :

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب شامل ۱۲ جمله است که برای هر جمله ۴ گزینه پیشنهاد شده است. هر گزینه به ترتیب نشان دهنده یکی از چهار شیوه یادگیری: تجربه عینی، مشاهده تاملی، مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال می باشد. نمونه های پژوهش، گزینه های پیشنهادی خود را با توجه به ارجحیت شیوه یادگیری شان از نمره ۴ تا ۱ رتبه بندی می نمایند

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :   12

تعداد مولفه :    4   (تجربه عینی، مشاهده تاملی، مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال )

روایی و پایایی :     دارد

نحوه نمره گذاری :   دارد 

منبع :  دارد 

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :   6   صفحه

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کارکردهای رفتار سازمانی سمینار دینامیک های دوستی - مدل سازی روابط اجتماعی از طریق شبیه سازی فازی مبتنی بر عامل مقاله عایق حرارتی خلاء با استفاده از سازه صلب شونده توسط فشار هوا مینی PLC مقاله دفتر سبز بهاران نگرشی بر ساختار و محتوای اشعار و آثار سیمین بهبهانی شاعر معاصر