👈 فروشگاه فایل 👉

مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، ۱۹۹۴)

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، ۱۹۹۴)

مقیاس سیستم های بازداریفعال سازی رفتاری (کارور و وایت، ۱۹۹۴)

مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، ۱۹۹۴)

 

   

توضیح :

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :

تعداد مولفه :  

روایی و پایایی :  

نحوه نمره گذاری :

منبع :

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :

 

   توضیح :

هدف: ارزیابی سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری و خرده مقیاس های آن 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :   24 

تعداد مولفه :       (  حساسیت سیستم بازداری رفتاری، حساسیت سیستم فعال ساز رفتار: سائق، پاسخدهی به پاداش، جستجوی سرگرمی)

روایی و پایایی :   دارد 

نحوه نمره گذاری :   دارد 

منبع :   دارد 

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :  4 صفحه 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت تألیف استیفن رابینز و دی سنزو ترجمه دکتر اعرابی پرسشنامه مدیریت دانش (نوناکا و تاکوچی) طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی گزارش کارآموزی شركت كشت و صنعت گرگان (شهره) پروژه بخش های مختلف نیروگاه گازی