👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت با موضوع رهبری

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت با موضوع رهبری

پاورپوینت با موضوع رهبری

پاورپوینت با موضوع رهبری ( 20 اسلاید )

پاورپوینت (اسلاید) با موضوع رهبری در سازمان

چکیده:

رهبری عبارت است از توانایی در اعمال نفوذ یا اثرگذاردن بر یک گروه،برای تأمین هدفها،امکان دارد این اثرگذاری یک منبع، یا منشای رسمی داشته باشد ،مانند آنچه در سلسله مراتب اداری‌ و در مقام مدیریت به افراد داده می‌شود،برخی از پستهای مدیریت، دارای اختیارات رسمی است و فرد در نتیجه‌ی مقام یا پستی‌ که در سازمان به دست می‌آورد،این رهبری ار می‌پذیرد ولی‌ همه‌ی رهبران مدیر نیستند و نیز همه‌ی مدیران هم رهبر نمی‌باشند،زیرا تنها بدان سبب که سازمان اختیارهای خاصی به‌ مدیران خود می‌دهد،نباید مدعی شد و یا تضمین کرد که،افراد بتوانند به صورتی مؤثر رهبری کنند چه بسیار مشاهده نموده‌ایم‌ که توان اعمال نفوذ در جایی خارج از ساختار سازمانی به وجود می‌آید و به‌طور معمول،توان و اثرگذاری چنین رهبرانی بیش از اختیاری است که به صورت رسمی به افراد داده می‌شود.تفاوت‌ میان مدیریت و رهبری و بوجود آوردن موقعیتی برای پرورش‌ رهبران سازمانی در اغلب متون مدیریتی مطرح بوده است.رهبرانی‌ که بتوانند در سازمان خود محیطی فراهم نمایند که کارکنان در آن احساس استقلال و امنیت خاطر کنند با اینگونه رهبران با طراحی و هدف‌های رهبری خود سعی بر نزدیک کردن هدف‌های‌ کارکنان و هدف‌های سازمانی دارند. دراین مجمعه آموزشی با انواع سبکهای رهبری انواع مدلهای رهبری تعارف رهبری آشنایی با رهبری کاریزماتیک و شبکه رهبری مهارتهای رهبری و مطالب متععدد آموزشی مفید دیگر آشنا می شویم

👇محصولات تصادفی👇

آزمون هوش هیجانی (20 سؤالی) تحقیق تراشكاری و ایمنی های تراشکاری پایان نامه تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر برفروش در پتروشیمی خراسان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) طراحی و چیدمان اتاق کودک بررسی میزان تحمل استرس ناشی از آینده شغلی بین دانشجویان مجرد و متاهل