👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق شبكه های بی سیم محلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق شبكه های بی سیم محلی

تحقیق شبكه های بی سیم محلی

تحقیق شبكه های بی سیم محلی

بخشهایی از متن:

مقدمه

تاكنون چندین بار به دسترسی به شبكه یا اینترنت نیاز داشته و آرزو كرده اید كه در یك اتاق متفاوت یا فضای بیرون بدون احتیاج به كابل كشی طویل كار كنید؟ یا چندین بار در یك مكان عمومی مثل هواپیما یا هتل احتیاج به فرستادن یك e-mail فوری داشته اید؟

اگر شما هم جزء هزاران كار بر شبكه اعم از كاربران  خانگی، مسافران تجاری باشید، پاسخ یكی است. قابل توجه كاربران شبكه: 11 .802 پایه و اساس شبكه های بی سیم جواب سئوال است.11. 802 قابلیت تحرك پذیری و همچنین پهنای باند مورد نیازی كه كاربران خواهان آن هستند را فراهم می آورد.

ایده شبكه بی سیم محلی یك ایده جدید نیست چندین دهه از این مفهوم می گذرد. استاندارد 11 . 802 درسال 1997 تصویب شد، پس علت اینكه شبكه های بی سیم جدیداً گسترش پیدا كرده اند چیست؟ پهنای باند و قیمت  پایین باعث توسعه این شبكه ها شده است.

شبكه های بی سیم اولیه مثل Ricbchet,ARDIS,ALHa  تنها ارسال داده به نرخی كمتر از 1Mbps را فراهم می آوردند. با آمدن 11 . 802 این مقدار 2Mbps افزایش یافت. نسخهb11. 802 در سال 1999 تصویب شده و نرخ انتقال داده تا 11Mbps را فراهم می آورد كه قابل مقایسه با سرعت در شبكه های محلی سیمی مثل اترنت (10Mbps ) می  باشد.

...

نگاهی بر CSMA/CD :

می توان مكانیزم CSMA/CD را با كنفرانس تلفنی مقایسه كرد. هر یك از دوطرفی كه می خواهد صحبت كند، باید منتظر بماند تا صحبت دیگری تمام شود. زمانیكه خط ازاد است، هر یك می توانند صحبت كنند، اگر دو طرف همزمان شروع به صحبت كنند، باید توقف كرده و بعد در فرصت مناسب دوباره صحبت كنند.

CSMA/CD منظم تر از CSMA/CD است. مجدداً در مقایسه با كنفرانس اما با كمی تفاوت:

- قبل از اینكه هر یك از دو طرف صحبت كنند باید تصمیم بگیرند كه چه مقدار قصد صحبت كردن دارند، این به هر یك از نودهایی كه مثلاً‌ قصد ارسال دارند فرصت می دهد كه بفهمند تا چه حد باید منتظر بمانند تا نوبت ارسال آنها برسد.

-  طرفین ( نودها) نمی توانند تا زمانیكه مدت زمان اعلام شده از سوی شخص قبلی ( نود قبلی ) تمام نشده،‌ صحبت كرده ( ارسال كنند).

-  نودها از اینكه صدایشان در هنگام صحبت كردن شنیده شده یا خیر، آگاه نیستند تا اینكه تأییده ای از سخنان خود را از نودهای گیرنده دریافت كنند.

-   بنابر این اگر ناگهان دو نود همزمان شروع  به ارسال كنند، چون صدا را نمی شنوند، از اینكه همزمان درحال صحبت كردن هستند اطلاع ندارند، بعد از اینكه تأییده ای آن دریافت نكردند، نودها فهمندكه با هم صحبت كرده اند.

-   نودها به طور رندم یك زمان را مجدداً‌ انتخاب و شروع به صحبت می كنند.

بنابر آنچه گفته شد، CSMA/CD دارای قوانین منظم تری نسبت به CSMA/CD می باشد. این قوانین ازوقوع collison جلوگیری می كنند. این ممانعت برای شبكه های بی سیم بسیار كلیدی و با اهمیت است چرا كه صریحاً مكانیزصریحی برای تشخیص تصادم ندارند. CSMA/CD به طور ضمنی collison را تشخیص می دهد. یعنی زمانیكه یك فرستنده تائید مورد نظرش را دریافت نمی كند.

پیاده سازی CSMA/CA در (DCF) Distributed Coordination Function آشكار می شود، برای توضیح اینكه CSMA/CD چگونه كار می كند، توضیح بعضی مفاهیم (اجزاء) اولیه كلیدی در CSMA/CA 802.11 مهم است.

- Carrier Sense

- DCF

- Acknowlegment   Frames.

- Request to Send /clear to Send (RTS/CTS) medium reservation

به علاوه، دو مكانیزم دیگر، یعنی دو بخش دیگر مكانیزم دسترسی به خط ها در  802.11 كه مستقیماً به CSMA/CA مرتبط نیستند، عبارتند از :

- Frame fragmentation

- Point coordination Function (PCF)

- Carrier Sense:

ایستگاهی كه می خواهد روی محیط بی سیم ارسال كند باید تشخیص دهد كه آیا خط مشغول است یا خیر. اگر خط مشغول باشد، ایستگاه باید ارسال فریم را تا زمانیكه خط آزاد شود به تعویق بیاندازد. ایستگاه وضعیت خط را از دو طریق می تواند تشخیص دهد:

- با چك كردن لایه فیزیكال  برای اینكه بفهمد / یا Carrier حاضر است.

- با استفاده از توابع سنس كریر مجازی (NAV)Network Allocation Vector ایستگاه می تواند لایه فیزیكی را چك كند و تشخیص دهد كه محیط در دسترس است. اما در بعضی مواقع ممكن است خط توسط ایستگاه دیگری به وسیله NAVرزرو شده باشد. NAV یك تایمر است كه بر طبق فریمهای ارسال شده روی خط Update می شود. برای مثال در یك زیر ساختار BSS فرض كنید كه فردی فرعی را برای فردی دیگرارسال می كند. فردیx) )فریمی(y )را برای فردی دیگر ارسال می كند، چون محیط بی سیم یك محیطBroadcast است، افراد(z )دیگری هم فریم x را دریافت خواهند كرد.

 

👇محصولات تصادفی👇

انواع آفات در مرکبات مقاله ناخن جویدن کودکان پروژه مدیریت زنجیره تامین حسابداری برای سودهای نهایی توضیحات گزارش شده پایان نامه تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته