👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آثار آموزشهای شاخه کار و دانش بر كارایی فنی صنعت فرش دستباف

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله آثار آموزشهای شاخه کار و دانش بر كارایی فنی صنعت فرش دستباف

آثار آموزشهای شاخه کار و دانش بر كارایی فنی صنعت فرش دستباف

فرمت فایل پی دی اف و در 23 صفحه

فهرست:

چكیده

کلید واژه ها: آموزشهای کار و دانش، کارایی فنی، فرش دستباف

مقدمه

هدف و فرضیه های تحقیق

روش تحقیق

جامعة آماری

براوردهای اقتصاد سنجی

براورد تابع کارایی

مدل مورد استفاده

توضیح کارایی فنی

نتایج براورد

براورد تابع حداکثر راستنمایی

مرحلة اول: براورد تابع به روش حداقل مربعات معمولی

مرحلة دوم: براورد تابع حداکثر راستنمایی

مرحلة سوم: محاسبة مقادیر کارایی های فنی

رابطة بین کارایی فنی بافنده ها با متغیرهای ناکارآیی فنی (نوع آموزش، سن، سابقه، نوع بافت)

پیشنهادها

قدردانی

منابع

چکیده:

امروزه ارتباط بین آموزشهای فنی و حرفه ای و کارآیی اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. اهمیت این آموزشها در افزایش توان دسترسی افراد به کار و یا خوداشتغالی و مشارکت درجامعه از طریق فعالیتهای اقتصادی کاملا به اثبات رسیده است. در این باره به کارگیری فناوری بروز و جدید به ایجاد ساختار بهینة تولید و مهارتهای مدیریتی بافندگان فرش بستگی خواهد داشت. بنابراین این تحقیق در جستجوی کمی کردن یكی ازعوامل رقابتی، یعنی کارایی نسبی بافندگان دوره های کار و دانش در مقایسه با بافندگان سنتی، و پیدا نمودن بالاترین کارایی در صنعت است. لذا تلاش شده است که تغییرات فنی بافندگان و سطوح متوسط کارایی فنی آنها به صورت کمی نشان داده شود.

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت عقلانیت و راهبرد در بخش دولتی مقاله پلی كربنات ترمو پلاستیك آروماتیك بر پایه بیس فنول A مقاله بررسی اقتصاد بین المللی کورماتوگرافی برای تعیین اوزان ملکولی پایان نامه وظایف دال و معیارهای گزینش مسئولین طبقات مختلف اجتماع از دیدگاه نهج البلاغه