👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت آموزشی درس مهندسی نرم‌ افزار 2 ، رشته مهندسی نرم‌ افزار

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت آموزشی درس مهندسی نرم‌ افزار 2 ، رشته مهندسی نرم‌ افزار

پاورپوینت آموزشی درس مهندسی نرم‌ افزار 2 ، رشته مهندسی نرم‌ افزار

پاورپوینت آموزشی درس مهندسی نرم‌ افزار 2 ، رشته مهندسی نرم‌ افزار

چکیده:

جلسه اول: طراحی نرم‌افزار بی‌درنگ

جلسه دوم: طراحی واسط كاربر UI

جلسه سوم: توسعه سریع نرم‌افزار

جلسه چهارم: استفاده مجدد نرم‌افزار

جلسه پنجم: مهندسی نرم‌افزار براساس قطعه

جلسه ششم: توسعه سیستمهای حیاتی

جلسه هفتم: تكامل نرم‌افزار 

و...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تصمیم گیری مصرف کننده تحقیق معماری- سفارشی دانلود پاورپوینت نهادهای پولی و مالی بین المللی تحقیق صنایع ادبی بدیع جناس ایهام تشبیه و غیره پایان نامه مدیریت دانش