👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه شبیه سازی پویای متابولیسم آب شهری در شرایط محدودیت¬های ظرفیت برد محیطی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه شبیه سازی پویای متابولیسم آب شهری در شرایط محدودیت¬های ظرفیت برد محیطی

5284 کلمه محیط زیست و کشاورزی صنایع غذایی زیر قیمت بازار هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد هر صفحه 1500 تومان (هر صفحه تخصصی 3000 تا 5000 تومان میباشد) ترجمه انگلیسی به فارسی روان در حد دانشجویی

Abstract

 A revised concept for urban water metabolism (UWM) is presented in this study to address the inadequacies in current research on UWM and the problems associated with the traditional urban water metabolic process. Feedback loops can be analyzed to increase the water environmental carrying capacity (WECC) of the new urban water metabolism system (UWMS) over that of a traditional UWMS. An analysis of the feedback loops of an UWMS was used to construct a system dynamics (SD) model for the system under a WECC restriction. Water metabolic processes were simulated for different scenarios using the Tongzhou District in Beijing as an example. The results for the newly developed UWM case showed that a water environment of Tongzhou District could support a population of 1.1926  106 , an irrigation area of 375.521 km2 , a livestock of 0.7732  106 , and an industrial value added of ¥193.14  109 (i.e. about US$28.285 109 )

in 2020. A sensitivity analysis showed that the WECC could be improved to some extent by constructing new sewage treatment facilities or by expanding the current sewage treatment facilities, using reclaimed water and improving the water circulation system.

چکیده

مفهوم اصلاح شده برای متابولیسم  آب شهری (UWM) در این مطالعه برای رسیدگی به اشکال در پژوهش پیش رو در مورد UWM و مشکلات مرتبط با پروسه متابولیسم  آب شهری سنتی ارائه شده است. حلقه­های بازخورد[1] را می توان برای افزایش ظرفیت برد آب محیطی(WECC)  سیستم متابولیسم آب شهری جدید (UWMS) بیشتر از UWMS سنتی تجزیه و تحلیل شود. یک تحلیل حلقه­های بازخورد UWMS برای ساخت یک مدل دینامیک سیستمی (SD) برای سیستم تحت محدودیت WECC صورت گرفته است. پروسه­های متابولیک آب برای سناریوهای مختلف با استفاده از منطقه Tongzhou در پکن به عنوان مثال شبیه سازی شدند. نتایج برای وضعیت UWM  به تازگی توسعه یافته نشان داد که یک محیط آبی منطقه Tongzhou می­تواند جمعیت 1.1926* 106، سطح آبیاری 375.521 کیلومترمربع، منطقه داخلی  0.7732*106 و ارزش افزوده صنعتی 193.14*109 پوندی(یعنی در حدود 28.285*109) در 2020 را پشتیبانی می­کند. تجزیه و تحلیل حساسیت نشان داد که WECC می تواند تا حدی با ساخت امکانات جدید تصفیه  فاضلاب و یا با گسترش امکانات تصفیه  فاضلاب، با استفاده از آب بازیافت شده و بهبود سیستم گردش آب بهبود یابد.

 

[1] - feedback

👇محصولات تصادفی👇

مقاله تهاجم فرهنگی و اهداف آن دانلود پاورپوینت نهادهای پولی و مالی بین المللی کاراموزی اطلاعات كلی و روش اجرای تعمیرات اتومبیل پایان نامه بررسی سلامت روانی سالمندان اسایشگاهی و غیر اسایشگاهی طرح توجیهی تولید و بسته بندی ماست پاستوریزه به ظرفیت 800 تن در سال