👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990

پرسشنامه مهارت های ارتباطی در سال 1990 توسط بارتون تهیه و تنظیم شد .این پرسشنامه  18 سوال را در برگرفته و دارای سه مولفه می باشد و هدف از آن کمک به فرد برای حصول بینش در مورد مهارت های ارتباطی خود می باشد.

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :      

تعداد مولفه :    

روایی و پایایی :     دارد 

نحوه نمره گذاری :   دارد 

منبع :    دارد    

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :        صفحه 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :           18

تعداد مولفه :              3

روایی و پایایی :     دارد 

نحوه نمره گذاری :   دارد 

منبع :    دارد    

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :     5   صفحه 

 

👇محصولات تصادفی👇

بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه در سال 1387 - 166 ص طرح توجیهی احداث واحد بازیافت پارچه های ضایعاتی و پوشاک مستعمل مقاله طراحی صفحات وب طراحی و ساخت جبران كننده ایستای توان راكتیو منبع ولتاژی برای جبران بار تحقیق وزرای دوره مغول