👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه کمّی سازی سویا RR (مقاوم در برابر رانداپ) در غذای مشتق شده از سویا با روش PCR زمان واقعی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه کمّی سازی سویا RR (مقاوم در برابر رانداپ) در غذای مشتق شده از سویا با روش PCR زمان واقعی

3092 کلمه رشته های کشاورزی صنایع محیط زیست مدیریت ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 500

نمونه ترجمه

خلاصه

افزایش قابل توجهی در رشد موجودات اصلاح شده ژنتیکی در سال­های اخیر مشاهده شده است. به عنوان یک نتیجه از مقدمه­چینی در بازار این  محصولات زراعی اصلاح شده ژنتیکی (تراریخته ) در موادغذایی، قانون در سراسر جهان برای مقابله با این سوال که آیا از آن استفاده شود و یا لیبل گذاری مورد نیاز بر روی محصولات تراریخته و مشتقات آن صورت بگیرد. هدف از این کار شناسایی و کمی سازی سویا تراریخته در محصولات مشتق شده سویا که در بازار تجاری در فلوریانو، برزیل به فروش می­رسد، و با هدف تجزیه و تحلیل مبتنی بر واکنش زنجیره­ای پلیمراز هست. از شصت و دو نمونه پروتئین سویا  ساخته شده و نمونه شیر سویا پودر شده مورد بررسی قرار گرفت، چهل نمونه شامل سویا  (RR) بوده است. تجزیه و تحلیل کمی نشان داد که تنها دو تا از چهل نمونه RR بالا 1٪ داشته است. این یافته­ها وجود سویا RR در محصولات مشتق شده از سویا در مواد غذایی برزیل را تایید می­کند و آن مقدار نمونه با درصد محتوای RR بالای 1٪ در مقایسه با با اطلاعات قبلی منتشر شده، کاهش نشان داده است.

کلمات کلیدی مواد غذایی موجودات اصلاح شده ژنتیکی، تجزیه و تحلیل واکنش زنجیره­ای پلیمراز، زمان واقعی واکنش زنجیره ای پلیمراز، محصولات سویا.

Summary A significant increase in the growth of genetically modified organisms has been observed in recent years. As a

result of the market introduction of these genetically modified (GM) crops in foods, legislation worldwide

was prepared to deal with the question of the use and labelling requirements on GM crops and their

derivatives. The aim of this work was to detect and to quantify GM soybean in soy-derived food products

sold commercially in Floriano´ polis, Brazil, by polymerase chain reaction-based analysis. In total sixty-two

samples of texturized soy protein and powdered soymilk were analysed and forty samples have been shown

to contain Roundup Ready (RR) soy. Quantitative analysis revealed that only two out of these forty samples

presented RR soybean content above 1%. These findings confirm the presence of RR soybean in Brazilian

soy-derived food products and that the amount of samples with % RR content above 1% decreases when

compared with previously published data.

Keywords Genetically modified organisms foods, polymerase chain reaction analysis, real-time polymerase chain reaction, soybean

products.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله ترجمه شده طراحی قرارداد هماهنگی برای زنجیره تأمین سوخت زیستی در چین تحقیق بلاغت در ادبیات فارسی مقاله حافظه قوه قهریه مقاله انواع پمپ های سانتریفیوژ (گریز ازمرکز)