👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقایسه¬های سیستماتیک تفکیک DNA ارگانیسم¬های اصلاح شده ژنتیکی و تصفیه توسط نانوذرات مغناطیسی با کارکرد مختلف

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه مقایسه¬های سیستماتیک تفکیک DNA ارگانیسم¬های اصلاح شده ژنتیکی و تصفیه توسط نانوذرات مغناطیسی با کارکرد مختلف

4210 کلمه برای رشته کشاورزی صنایع محیط زیست مدیریت مهندسی ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 300

نمونه ترجمه

خلاصه

استخراج DNA همیشه یک گام مهم و کلیدی در زمینه تحلیل زیستی برای تشخیص اسید نوکلئیک هدف است. روش استخراج آلی مبتنی بر حلال مرسوم، سمی و وقت­گیر می­باشد. در این کار، ما یک مطالعه سیستماتیک از نانوذرات مغناطیسی (MNPs) را به عنوان پروب برای استخراج DNA ژنومی گیاهان GMO گزارش نمودیم. نانوذرات مغناطیسی مختلف با سطح عامل­دار با قطر قابل کنترل برای استخراج DNA از گیاهان GMO به طور مستقیم برای تشخیص استفاده شده است. مقایسه سیستماتیک نتایج به دست آمده در شرایط مختلف نشان داده که کربوکسیل تغییر یافته از نانوذرات مغناطیسی با قطر کوچکتر برای استخراج DNA ژنومی مناسب هستند. تشخیص موفق آمیز کیفی GMO و محصولات غیر GMO بر اساس DNA استخراج شده از نانوذرات مغناطیسی در این مقاله بحث شده است. با در نظر گرفتن مزایای استفاده از استخراج مغناطیسی، غیرسمیت، سهولت عملیات و توان سریع و بالا باعث شده که این تحقیق سیستماتیک  نشان داده پتانسیل بسیار زیادی برای تدارک روش نظری برای کاربردهای عملی نانوذرات مغناطیسی دارد.

کلمات کلیدی: تشخیص DNA، استخراج DNA، گروه­های عملکردی، ارگانیسم­های اصلاح شده ژنتیکی، نانوذرات مغناطیسی مغناطیسی.

Summary DNA extraction is always an important and key step in bioanalytical fields for target nucleic acid detection.

Traditional organic solvent-based extraction methods are toxic and time-consuming. In this work, we report

a systematic study of magnetic nanoparticles (MNPs) as probes for genomic DNA extraction from

genetically modified organism (GMO) plants. Different surface-functionalised MNPs with controllable

diameters have been used to extract the genomic DNA directly from GMO plants for detections. Systematic

comparison of the results obtained under different extraction conditions has indicated that carboxylmodified

MNPs with smaller diameters are more suitable for genomic DNA extractions. The successful

qualitative detection of GMO and non-GMO products based on the MNP extracted DNA is also achieved

and discussed in this article. In view of the advantages of magnetic extraction, such as nontoxicity, ease of

operation, and rapid and high throughput, this systematic research has demonstrated the great potential of

the method and provides theoretical guidance for practical MNP applications.

Keywords DNA detection, DNA extraction, functional groups, genetically modified organism, magnetic nanoparticles

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق ارگونومی و راه های جلوگیری از خستگی در کار با کامپیوتر مبانی نظری بررسی رابطه هوش وهیجان تحقیق قابلیت پیش بینی ضرر در مسوولیت مدنی گزارش کارآموزی آز كنترل كیفیت صابون در شیمی كاربردی پروژه کارآفرینی تولید پودر گوشت و استخوان(با ظرفیت 300 تن در سال)