👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه فن آوری RFID در زنجیره تامین و ساخت

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه فن آوری RFID در زنجیره تامین و ساخت

5667 کلمه صنایع علوم پایه محیط زیست ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان میبشد

نمونه ترجمه

شناسایی فرکانس رادیویی[1] (RFID) یک تکنولوژی امیدبخش است که به طور بالقوه می­تواند در بالا بردن بهره وری تولید با سازماندهی مجدد و بهینه سازی عملیات داخلی، مانند خرید، انبارداری، مدیریت و توزیع مواد در تولید و همچنین در مدیریت زنجیره تامین خارجی کمک کار باشد. RFID این امکان را برای شناسایی اهداف فردی در تولید خودکار و بی سیم میدهد، پس از آن یک پتانسیل افزایشی را در برنامه های مختلف می­تواند بسازد که کارآمدتر و مولد باشد. این بررسی یک بینش را برای استفاده از فن­آوری RFID در مدیریت تولید و زنجیره تامین فراهم می­کند. این بررسی شامل خلاصه­ای از اهداف اصلی مورد استفاده و زمینه­های کاربرد اصلی این فناوری می­باشد. در تولید، اهداف برنامه معمولی RFID، مدیریت انبار، مدیریت فرآیند، مدیریت ابزار، مدیریت زنجیره تامین و مدیریت چرخه دوام  است. علاوه بر این، کاربران اصلی، یعنی شاخه­های تولید، کاربران اولیه RFID از راه دور بوده، که در این بررسی برای فاش کردن عمل صنعتی­سازی فعلی ذکر شده است. علاوه بر این، چالش­های موجود در اجرای این فن­آوری مورد بحث قرار گرفته و همچنین استفاده های ساخت برای تولید برنامه­های کاربردی و هدایت تحقیقات، به صروت بالقوه درآمده است. منابع مورد استفاده در این مطالعه بررسی اصلی کارشناسی شده و از مقالات مجله، مقالات کنفرانس و مراجع وب هستند.

لغات کلیدی: شناسایی فرکانس رادیو، قابلیت ردیابی، ساخت، مدیریت ساخت، کنترل ساخت

 

[1] -RFID

Radio frequency identification (RFID) is a promising technology which can potentially assist in enhancing the efficiency of

manufacturing by reorganising and optimising internal operations, such as purchasing, warehousing, management, and

distribution of materials in the production, as well as in external supply chain management. RFID makes it possible to

identify individual objects in the production automatically and wirelessly, so it has an increasing potential in various

applications which can make manufacturing more efficient and productive. This survey provides an insight to the application

of RFID technology in the management of manufacturing and supply chain. The survey includes a summary on the main

purposes of use and on the main application fields of the technology. In manufacturing, typical application targets of RFID are

related to warehouse management, process management, tool management, supply chain management, and life cycle management.

In addition, the main users, i.e. those manufacturing branches which have been the primary users of RFID this far, are

listed in this survey to reveal the current industrial practice. Furthermore, the current challenges in implementing the

technology are discussed, as well as the most potential future manufacturing applications and research directions. The sources

used for this study are original peer-reviewed reviews and journal articles, conference papers, and web references.

Keywords: radio frequency identification; traceability; manufacturing; manufacturing management; manufacturing control

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق خصوصیات شیمیایی خاک مناطق جنگی خرمشهر پژوهش تاثیر تمرین و تکرار بر عملکرد پروژه بررسی شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی مقاله نكته هاى پنهان و آشكار ویندوز XP دانلود مقاله آناتومی و فیزیولوژی قلب