👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه توسعه حرفه‌ای دبیران

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه توسعه حرفه‌ای دبیران

پرسشنامه توسعه حرفه‌ای دبیران

پرسشنامه توسعه حرفه‌ای دبیران

هدف: پرسش‏نامه حاضر، به‏منظور سنجش میزان توسعه حرفه‌ای دبیران طراحی و تدوین شده است و همان‏طور که مشاهده می‌شود دارای هشت مؤلفه با عنوان دانش موضوعی، محیط یادگیری، همکاری و تشریک مساعی، فناوری آموزشی، تحقیق‌محوری، طراحی آموزشی، ارزیابی و رشد و بالندگی منابع انسانی است .

 

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :      

تعداد مولفه :    

روایی و پایایی :     دارد 

نحوه نمره گذاری :   دارد 

منبع :    دارد    

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :        صفحه 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :         47

تعداد مولفه :             8  ( دانش موضوعی . محیط یادگیری . همکاری و تشریک مساعی . فناوری آموزشی . تحقیق محوری . طراحی آموزشی . ارزیابی.رشد و بالندگی منابع انسانی)

روایی و پایایی :        دارد 

نحوه نمره گذاری :    دارد 

منبع :                     دارد    

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :    5    صفحه 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس (DASS) بررسی ارتباط میان روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه‌ای پایان نامه مدل سازی تجهیزات custom power با استفاده از PSCAD EMTDC پیشینه بافت فرشهای اولیه در جهان تحقیق رابطه خوشنودی شغلی و عزت نفس و جایگاه مهار رابطه ای