👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله تحلیل حقوقی فسخ

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله تحلیل حقوقی فسخ

در این مقاله درباره حق فسخ به طور کامل در 50 صفحه توضیح داده شده است و دارای فهرست بندی می باشد

مقاله تحلیل حقوقی فسخ

این مقاله در 50 صفحه تهیه و تنظیم شده است .

فهرست :

فصل اول: کلیات

1ـ تعریف حق فسخ

2ـ تاریخچه پیدایش نظریه فسخ

3- مقایسه فسخ با ماهیت‌های حقوقی مشابه

1-3 گفتار اول: فسخ و انفساخ

2-3 گفتار دوم : فسخ و اقاله

3-3 گفتار سوم: تفاوت فسخ و اقاله

4-3  گفتار چهارم : فسخ و رد معامله

5-3 گفتار پنجم : فسخ و بطلان

فصل دوم: تحلیل حقوقی فسخ

بخش اول: مبانی حق فسخ

بخش دوم: ماهیت حقوقی فسخ، منشاء پیدایش حق فسخ و احکام آن

گفتار اول: ماهیت حقوقی فسخ

گفتار دوم: منشاء پیدایش حق فسخ

گفتار سوم: احکام حق فسخ

بند اول: انتقال حق فسخ

الف: انتقال ارادی حق فسخ

ب: انتقال قهری حق فسخ

بخش سوم: سقوط و اسقاط حق فسخ

بند اول: سقوط حق فسخ

بند دوم: اسقاط حق فسخ

الف = ماهیت حقوقی اسقاط حق فسخ و شرایط آن

ب = اشکال حق فسخ

ج = وسیله اثبات اسقاط حق فسخ

فصل سوم: شرایط اساسی اعمال حق فسخ

مبحث نخست: قصد و رضا

گفتار نخست: قصد

گفتار دوم: رضا

گفتار سوم: ابزار اراده فسخ و اشکال آن

مبحث دوم: اهلیت

مبحث سوم: موضوع فسخ

مبحث چهارم: مشروعیت جهت فسخ

مبحث پنجم: زمان وقوع فسخ

فسخ قضایی

 

مقدمه :

فسخ در لغت به معنی «نقض و باز کردن است. (ابن منظور ما لسان العرب،1408 ق) و حق فسخ از نظر اصطلاحی به معنی «تسلط بر ازاله اثر حاصل از عقد» است و به اختیاری گفته می‌شود که طرف عقد لازم در فسخ آن دارد. (کاتوزیان، ن،1367، ص 52)

امروزه کسی در لزوم وجود حق فسخ در قراردادهای لازم تردید نمی‌کند، اما سابقة تاریخی نشان می‌دهد. که در ابتدا، آن را نمی‌پذیرفتند. در حقوق رم باستان، فسخ در معاملات مطرح نبود و عقود لازم، تعهدات مستقل و جداگانه‌ای ایجاد می‌کرد بدون اینکه بین آن‌ها ارتباط و همبستگی وجود داشته باشد، و هر گاه یکی از طرفین تعهدات خود را انجام نمی‌داد. طرف مقابل فقط می‌توانست، اجرای عقد را بخواهد و فسخ عقد میسر نبود لذا پذیرش امکان فسخ قراردادها، نتیجه تحولات طولانی در سیستم‌های حقوقی مختلف بود و این امر به زمانی بر می‌گردد که عقد بیع از عقود رضایی گردید در این دوره، در زمان انعقاد بیع، شرطی در عقد گنجانیده می‌شد که به صراحت در صورت عدم پرداخت ثمن توسط مشتری، حق فسخ برای بایع ایجاد می‌شد.

👇محصولات تصادفی👇

پایان نامه ربات مسیریاب مقاله بررسی بیوسنتز كلسترول روشهای جدید اجرایی خرید اراﺋﻪ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا بشر و مدیریت زمان