👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه تاثیرات وقایع بر زندگی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه تاثیرات وقایع بر زندگی

پرسشنامه تاثیرات وقایع بر زندگی

پرسشنامه تاثیرات وقایع بر زندگی

سیاهۀ تأثیرات وقایع بر زندگی

«سیاهۀ تأثیرات وقایع بر زندگی»[1] که توسط ماتئوس طرح ریزی شده است (1982 ، دست نوشتۀ چاپ نشده ) .این سیاهه معلوم می کندکه دقیقاً کدامیک از ابعاد زندگیِ درمانجو ، بیشتر تحت تأثیرمشکلات وی واقع شده است.

برای تکمیل کردن این پرسشنامه تقریباً به زمانی کمتر از 10 دقیقه وقت نیاز است و می توان همزمان با مصاحبه سنجشی آنها را پُر کرد. اغلب اوقات ،در خلال مصاحبه سنجشی ،درمانگر ممکن است نگاهی به پرسشنامه تکمیل شده بیندازد و روند پرسش های خودرا با آن منطبق ساخته ، یا پاسخ ویژهای را موردتأیید قرار دهد.

این پرسشنامه توسط دیگرمؤلفان برای اهداف پژوهشی مورد استفاده قرار گرفته،  وبدین ترتیب هنجاریابی شده اند.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :              6

تعداد مولفه :                 6   ( کار / اداره کردن منزل / سرگرمی های جمعی / سرگرمی های شخصی / زندگی خانوادگی / روابط شخصی )

روایی و پایایی :            ندارد

نحوه نمره گذاری :        دارد

منبع :                          دارد  

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :    3    صفحه

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی چالش های حکمرانی در توسعه ورزش همگانی پاورپوینت مالیه عمومی و بودجه دولتی گزارش كاراموزی پتروشیمی شرح پروسس واحد وینیل استات بررسی تطبیقی مفهوم عدالت از دیدگاه فارابی و خواجه نصیرالدّین طوسی طرز تهیه سس های سالم مطابق طب سنتی