👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه مقیاس افسردگی واضطراب بیمارستانی (HADS)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مقیاس افسردگی واضطراب بیمارستانی (HADS)

پرسشنامه مقیاس افسردگی واضطراب بیمارستانی (HADS)

پرسشنامه مقیاس افسردگی واضطراب بیمارستانی (HADS)

The Hospital Anxietyand Depression Scale

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :           7

تعداد مولفه :             مولفه ندارد

روایی و پایایی :          ندارد

نحوه نمره گذاری :       دارد

منبع :                      دارد  

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :     3   صفحه

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق تاثیرات فضای آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ترجمه صورت اموال مدیریت شده فروشنده در بارگیری آزاد مبانی نظری و پیشینه رویکردهای یادگیری بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران گزارش کاراموزی شبكه بهداری ابهر