👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق مزیت نسبی صادراتی پسته ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق مزیت نسبی صادراتی پسته ایران

تحقیق مزیت نسبی صادراتی پسته ایران

بررسی مزیت نسبی صادراتی پسته ایران

هدف از این پژوهش بررسی مزیت نسبی صادرات پسته ایران وکشورهای رقیب می­ باشد. به این منظور مزیت صادراتی پسته ایران در بین محصولات کشاورزی با استفاده از شاخص­های مزیت نسبی آشکار شده (RCA)،[1] مزیت نسبی آشکار شده متقارن (RSCA)[2] و شاخص هیلمن (HI)[3] بررسی و مقایسه شد. داده های مورد نیاز این تحقیق با استفاده از سایت فائو، آمارنامه گمرک و آمارنامه­های جهاد کشاورزی جمع آوری شده است. نتایج نشان می­دهد که ایران طی سال­های 2011-1990 در صادرات پسته دارای مزیت نسبی بوده است. امادر طی سال­های اخیر مزیت صادراتی پسته کشور به دلیل آلودگی پسته ایران به آفلاتوکسین، سیستم بازاریابی نامناسب، وجود کشورهای رقیب و غیره افت قابل توجهی داشته است، و متوسط شاخص­های RCA و RSCA برای این سال­ها برابر با 5/179 و 83/0 بوده است. براساس محاسبات انجام شده از بین کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش آمریکا، سوریه، ترکیه، هنگ کنگ، آلمان دارای مزیت نسبی و کشورهای ایتالیا، چین و هلند فاقد مزیت نسبی می­باشند. بررسی رابطه بین همبستگی مزیت نسبی پسته صادراتی ایران و آمریکا نشان می­دهد که مزیت نسبی پسته ایران به شدت از تغییرات مزیت نسبی صادراتی آمریکا تاثیر پذیر است و خلاف این روند صادق نیست.

[1] .Revealed Comparative Advantage

[2].Revealed Symmetric Comparative Advantage

[3] .Hillman

كليد واژه ها : مزیت نسبی، پسته، صادرات ایران

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت خلاصه کتاب توسعه به مثابه آزادی نوشته آمارتیاسن ترجمه دکتر وحید محمودی پاورپوینت بررسی اصول عملکرد رله های الکترومغناطیسی (همراه با مثالهای تشریحی) مقاله اختلالات شنوایی پرسشنامه وسواس فکری-عملی مادزلی (MOCI) هادسون و راچمن 1977 بررسی گیاه بامیه به صورت لاتین