👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت آزمایشهای بتن 21 اسلاید

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت آزمایشهای بتن 21 اسلاید

پاورپوینت آزمایشهای بتن

پاورپوینت آزمایشهای بتن

روش استاندارد برای تعیین خمیرنرمال ( غلظت نرمال )

}هدف : }این آزمایش برای تعیین غلظت نرمال سیمان یعنی در صد مناسبی از آب می باشد که با آن بتوان خمیر نرمال بدست آورد . نتیجه این آزمایش در تعیین زمان گیرش استفاده می شود . }وسایل آزمایش : }1 . ترازو  2 . استوانه مدرج   3 . دستگاه ویکات

}روش آزمایش :

450 گرم سیمان را با درصدهای مختلف ( 5/27 در صد – 5/25 در صد ) وزن سیمان از آب تمیز مطابق روش استاندارد مخلوط میکنیم . سپس خمیر سیمان بدست آمده را به صورت توپی در آورده و آن را چند بار از این دست به این دست می اندازیم و سپس آن را از انتهای گشاد وارد قالب می کنیم وحلقه را کاملاٌ پر می کنیم و خمیر اضافی را از روی آن بر می داریم . ضمناٌ باید مواظب باشیم که خمیر در موقع وارد کردن در حلقه فشرده نشود .

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق معماری سیک رومان مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکارآمدی تحصیلی پاورپوینت تمرینات ورزشی برای کسانی که پشت کامپیوتر زیاد می نشینند ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺴﻜﻮﻳﺖ ﺳﺎده ، ﻣﻴﺸﻜﺎ و ﻧﺎن و ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ رسم ابزارهای هفت گانه کنترل کیفیت آماری