👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت پرو‍‍ژه انسان طبیعت معماری-تقارن

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت پرو‍‍ژه انسان طبیعت معماری-تقارن

پاورپوینت پرو‍‍ژه انسان طبیعت معماریتقارن

پاورپوینت پرو‍‍ژه انسان طبیعت معماری-تقارن

تعریف تقارن

 تقارن symmetry یعنی یکی شدن

تصویر یک شئ با خود آن شئ وقتی

 یک تبدیل روی آن صورت می گیرد.

به عبارتی اگر یک شئ با انجام یک

تبدیل به خودش تبدیل شود می گوییم

 نسبت به آن تبدیل تقارن دارد.

تقارن یك حالت ویژه از تعادل می باشد.

انواع تقارن

تقارن در واقع یک ویژگی هندسی اجسام است. البته در نگاه اول! هنگامی می‌گوییم چیزی متقارن است که وقتی یک تبدیل روی آن انجام می‌دهیم، مثلاً آنرا می‌چرخانیم باز هم همان شکل یا جسم قبلی باشد.

سه دسته تقارن اصلی داریم:

تقارن انعکاسی

تقارن دورانی

تقارن انتقالی و ...

تقارن انعکاسی: در تقارن انعکاسی در واقع جسم در دو طرف یک محور خاص کاملاً یکسان است و فقط منعکس شده یعنی اینکه انگار نیمی از جسم تصویر نیم دیگر جسم در آینه است بنابراین به این تقارن تقارن آینه ای نیز می‌گویند.

یک شکل می‌تواند چند محور تقارن داشته باشد مثلاً یک مربع چهار محور تقارن آینه ای دارد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت باغ ایرانی 42 اسلاید مقاله مدرنیزه و معماری معاصر ایران مبانی نظری یادگیری خودتنظیمی مقاله درباره مهندسی بافت مقاله گسب شماره34چیست؟