👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع

مبانی نظری آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع

مبانی نظری آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع

مشخصات محصول:

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:

مبحث اول: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع 

گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد بیع 

1. آثار و احکام خیار تعذر تسلیم در عقد بیع

تعذّر اسم مصدر تفعل از ریشه «عذر» است. در لغت معانی متعددی دارد. اهل لغت آن را به امتناع ورزیدن، عذر و حجت آوردن، سخت و دشوار شدن کار، معنی کرده‌اند.[1] همچنین به معنی استوار نگردیدن امر «تعذر الامر، إذا لم یستقم» آمده است.[2]

تسلیم اسم مصدر تفعیل از ریشه «سَلَمَ» است و در لغت به معنای واگذار کردن امر خود به دیگری و نیز به معنی اطاعت و فرمان‌بردار است.[3] معنای تسلیم به این وابسته است که با کدام حرف جر استعمال شود: «سَلَّمَ عَلَی» به معنای سلام کرد و درود گفت؛ «سَلَّمَ امره الی الله» یعنی کار خود را به خدا واگذارد و اگر بدون حرف جر استعمال شود یعنی «سَلَّمَ»، به معنی تسلیم شد و سر فروآورد، خواهد بود.[4]

...................

1- وجه افتراق نظر امام خمینی (ره) با مشهور فقهاء

.................

2-  وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) با ماده 384 ق.م

..................

1-1. تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع به وسیله بایع یا شخص ثالث

..................

1-1-2. وجه افتراق و اشتراک نظر مشهور فقهاء و حقوقدانان با  نظر امام خمینی (ره) در مورد تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع توسط شخص ثالث

.....................

1-2. نایاب شدن مبیع یا ثمن در زمان تسلیم

....................

وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با نظر علامه حلی

.....................

1-3. امتناع طرفین از تسلیم عوضین

.................

1-3-1. وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) با مشهور فقهاء

.................

1-3-2. وجه افتراق نظر امام خمینی (ره) با حقوقدانان

.....................

2. آثار و احکام خیار تأخیر ثمن در عقد بیع

.....................

2-1. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با برخی از فقهاء و حقوقدانان در تأدیه ثمن پس از سه روز

.....................

3. آثار و احکام خیار مجلس در عقد بیع

.....................

3-1. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با نظر برخی از فقهاء

...................

4. آثار و احکام خیار حیوان در عقد بیع

...................

4-1. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با نظر فقهاء و حقوقدانان

.................

4-2. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با نظر فقهاء و حقوقدانان

....................

5. آثار و احکام خیار شرط در عقد بیع

..................

5-1. آثار وجودی شرط خیار

....................

5-2. آثار و احكام ناشی از اعمال حق خیار شرط

..................

6. آثار و احکام خیار رؤیت و تخلف از وصف در عقد بیع

....................

6-1. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با حقوقدانان

.................

6-2. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با فقهاء

.................

6-3. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با فقهاء و حقوقدانان

....................

7. آثار و احکام خیار غبن در عقد بیع

..................

8. آثار و احکام خیار عیب در عقد بیع

...................

وجه اشتراک امام خمینی (ه) با فقهاء در محاسبه ارش

.................

8-1. مواردى كه مشترى تنها باید ارش بگیرد:

...................

8-2. موردى كه مشترى حق ارش نداشته و فقط مى‌تواند فسخ نماید:

...................

8-3. حکم خیار عیب در بایع متعدّد

....................

8-4. حكم خیار عیب در مشترى متعدّد

...................

8-5. تعدد مبیع در معامله واحد

...................

9. آثار و احکام خیار تدلیس در عقد بیع

..................

9-1. انواع تدلیس در عقد بیع

...................

9-1-1.       تصریه در حیوان

..................

9-2. فرق تدلیس با عیب

...................

10. آثار و احکام خیار تبعّض صفقه در عقد بیع

..................

10-1. شیوه‌ی محاسبه خیار تبعض صفقه

...................

11. آثار و احکام خیار تخلف از شرط (اشتراط) در عقد بیع

.................

11-1. اقسام تخلف از شرط

.................

11-1-1. تخلف از شرط فعل

..................

11-1-2. تخلف از شرط صفت

..................

11-1-3. تخلف از شرط نتیجه

.................

12. آثار و احکام خیار تفلیس در عقد بیع

....................

12-1. اجرای آثار افلاس در مورد اعسار و ورشکستگی

................

13. آثار و احکام خیار ما یفسد لیومه در عقد بیع

.................

14. آثار و احکام خیار شرکت در عقد بیع

.................

14-1. مال مشاع

.................

14-2. مال ممتزج

.................

14-3. خیار مشترک

.................

گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد بیع

....................

1.  تلف یكی از عوضین یا هر دو آن‌ها و تأثیر آن در اقاله عقد بیع

...................

2.  نمائات حاصل از عوضین از زمان عقد بیع تا اقاله

....................

3. تبعیض در اقاله

..................

4. استرداد مال اقاله با شرط در ضمن آن

.................

5. استرداد عوضین معیوب در اقاله

.....................

گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ در عقد بیع

................

1.  تلف مبیع

..................

2. تلف مبیع در زمان خیار مجلس و حیوان و شرط اگر خیار مختص مشترى باشد

..................

  فهرست منابع

الف. منابع فقهی - حقوقی

قرآن کریم.

نهج البلاغه.

ابن اثیر، مبارك بن محمد. النهایة فی غریب الحدیث و الأثر. ج 3، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ اول، (بی تا).

اصفهانى، محمد تقى (مجلسى اول). روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. ج 5، حسین موسوى كرمانى، قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، چاپ دوم، (1406 ه‍ ق).

ابن ادریس حلی، محمد. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. ج 2 و 3، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1410 ه­ق).

......................................

...................................

....................................

 

 

[1]. الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، ذیل واژه «عذر»؛ النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ذیل واژه «عذر»؛ لسان العرب، ذیل واژه «عذر»؛

[2]. معجم مقائیس اللغه، ذیل واژه «عذر»

[3]. مجمع البحرین، ذیل واژه «سلم»؛ کتاب العین، ذیل واژه «سلم»

[4]. حیدر باقری اصل، احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم، چاپ اول، (تبریز: دانشگاه تبریز،1391 ه.ش)، ص 371

👇محصولات تصادفی👇

مقاله عوامل مهم در کیفیت جوجه ها مقاله سیر تحول و تطور زبان فارسی در گذر زمان تحقیق نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها پایان نامه بررسی رابطه سرسختی، خشم و کمال گرایی با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سوء هاضمه دانلود پاورپوینت ارتباطات گروهی و عملکرد گروه